KOMUNIKAT Z 334. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W dniu 31. stycznia 2006 roku biskupi polscy zgromadzili się na 334. zebraniu plenarnym w Warszawie. Obradami kierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik, w obecności Nuncjusza Apostolskiego, abpa Józefa Kowalczyka.
1. Zebranie przypadło w dniach żałoby po katastrofie budowlanej w Chorzowie, która zjednoczyła w bólu cały naród. Biskupi, polecając zmarłych miłosiernemu Bogu, wyrażają głębokie współczucie rannym oraz rodzinom ofiar i kierują słowa wdzięczności do uczestników akcji ratowniczej oraz do tych osób, które okazały poszkodowanym, a także ich rodzinom pomoc i współczucie.
2. Kościół w Polsce z wdzięcznością przyjmuje pierwszą encyklikę Ojca św., zatytułowaną Bóg jest miłością. Światu rozdzieranemu przez konflikty potrzeba dziś szczególnie świadectwa miłości płynącej z pochylenia się Boga nad ludzkim losem. Wnikając w treść encykliki będziemy przygotowywać się na rychłe spotkanie z Piotrem naszych czasów. Papieska pielgrzymka do Polski, która przypadnie w dniach od 25 do 28 maja br., inspirowana będzie słowami: Bądźcie mocni wiarą. Biskupi proszą wszystkich wiernych o modlitwę w intencji owoców duchowych papieskiej pielgrzymki.
3. Ważnym tematem refleksji biskupów było podsumowanie wizyty ad limina Apostolorum, którą Episkopat Polski odbył w trzech grupach, w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. W trakcie tej wizyty biskupi nawiedzili groby apostolskie, sprawowali Eucharystię w czterech bazylikach rzymskich, uczestniczyli w ogólnych i prywatnych audiencjach u Ojca św. oraz odbyli spotkania w najważniejszych urzędach Stolicy Apostolskiej. Ważnym momentem wizyty biskupów była modlitwa przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II.
4. W kontekście przygotowań do papieskiej pielgrzymki wielkie znaczenie mają słowa Ojca św. skierowane za pośrednictwem pasterzy do Kościoła w Polsce. Benedykt XVI przypomniał, że wychowanie katolickie jest jednym z podstawowych zadań wpisanych na stałe w zbawczą misję Kościoła, wezwał duchowieństwo i wiernych świeckich do wysiłku na rzecz nowej ewangelizacji oraz podkreślił znaczenie parafii stanowiącej najbardziej podstawowe środowisko w strukturze Kościoła.
5. Konferencja Episkopatu Polski zajęła krytyczne stanowisko wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego odnośnie do homofobii, przyjętej 18 stycznia br. Rezolucja ta słusznie odrzuca postawy dyskryminacji wobec osób o skłonnościach homoseksualnych. Jednak wezwanie skierowanie do rządów państw członkowskich, by prawnie zrównać związki osób tej samej płci ze związkami małżeńskimi, narusza zasady prawa naturalnego oraz stanowi zagrożenie dla małżeństwa i rodziny. Biskupi apelują do Parlamentu Europejskiego o zaniechanie działań noszących znamiona dyktatury relatywizmu i zagrażających wolności sumienia obywateli krajów Unii Europejskiej.
6. Biskupi zjednoczeni w trosce o dobro Ojczyzny, przeżywając z niepokojem konflikty na polskiej scenie politycznej, wyrażają uznanie dla tych osób, które kierują się głosem sumienia i pragną służyć dobru wspólnemu. Z obawą przyjmują sytuację, w której środowiska wyrosłe z tradycji solidarnościowej nie potrafią zjednoczyć się w trosce o dobro Polski. Mamy jedną Ojczyznę i nie wolno uczynić jej przedmiotem partyjnych przetargów. W sytuacji rodzącej wiele uzasadnionych obaw biskupi zwracają się do wiernych z apelem o gorącą modlitwę w intencji Ojczyzny. Wyrażając nadzieję, że obecne trudności zostaną przezwyciężone, udzielają wszystkim rodakom pasterskiego błogosławieństwa.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 334. zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 31 stycznia 2006 r.