Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zapraszają młodzież wraz z duszpasterzami na modlitewne czuwanie w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego tj. 22.04.2006 roku na godz. 20.
   Czuwanie odbędzie się w parafii Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu.
   Termin czuwania związany jest nie tylko z odpustem i Świętem Miłosierdzia, ale także jest symboliczną datą odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II. Prowadzenie muzyczne: Solus Cum Deo Solo. Czuwanie zakończy się ok. g. 22:30, a oto w zarysie program:
20:00 Rozpoczęcie
20:30 Katecheza
21:00 Apel Jasnogórski
21:37 Eucharystia
22:30 Zakończenie

Ks. Wojciech Murawski
Asystent KSM

Ks. Prałat Stanisław Majewski
Kustosz Sanktuarium