Niedziela
7.00, 8.30 (suma)
10.00 (dla młodzieży)
11.30 (dla dzieci)
13.00, 15.00, 18.00

Dni powszednie
8.00, 18.00