25 marca 2021r., w Święto Zwiastowania Pańskiego, 40-osobowa grupa ofiarowała się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Od 20 lutego, przez 33 dni brali oni udział w rekolekcjach maryjnych wg św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Podstawą rekolekcji był jego „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” i rozważania duchowe opracowane przez księdza Frederica Fabera.  Opiekę  nad grupą  przyjął ksiądz Krzysztof Adamski, który w każdą sobotę wygłaszał konferencję na temat podejmowanych ćwiczeń duchowych. Rekolekcje zwieńczyło nabożeństwo pokutne z sakramentem pokuty i pojednania. W dniu zawierzenia uczestnicy odczytali przed Najświętszym Sakramentem, własnoręcznie przepisany, Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, a następnie podpisali go w obecności kapłana na ołtarzu. Od tej chwili każdy uczestnik, napełniony radością, nadzieją i świadomy nowych wyzwań rozpoczął życie z Maryją, przez Maryję i w Maryi dla Jezusa. 

Małgorzata Woźniak