Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela Wielkiego Postu B

 1. Dziś przypada 1. rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Centralnym wydarzeniem obchodów rocznicowych w Toruniu będzie Droga Krzyżowa ulicami miasta z rozważaniami Jana Pawła II. Rozpocznie się ona o g. 20.oo w kościele garnizonowym. Po modlitewnym spotkaniu przy pomniku Ojca Świętego i złożeniu tam zapalonych zniczy, rozpocznie się o g. 22.oo uroczysta Msza św. w bazylice katedralnej. Nasz kościół będzie w tym czasie otwarty, aby umożliwić parafianom modlitewne czuwanie.
 2. Dziś, na wszystkich Mszach św., rozpoczynamy rekolekcje dla dorosłych. Naszym przewodnikiem jest o. Maksymin Tandek OFM, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu. Od poniedziałku do środy Msze święte z nauką rekolekcyjną o g. 8.oo i 18.oo. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. będzie nauka stanowa dla kobiet, a we wtorek – dla mężczyzn. We wtorek i w środę – spowiedź rekolekcyjna od g. 16.oo do 18.oo. Program rekolekcji znajduje się w gablocie.
  Młodzież swoje rekolekcje rozpocznie w Niedzielę Palmową.

 3. Dziś również przeprowadzana jest zbiórka żywności i pieniędzy na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci i rodzin ubogich z naszej parafii. Żywność można składać w koszu przy figurze św. Antoniego, natomiast do skarbonki przy tej figurze – ofiary pieniężne na zakup artykułów żywnościowych.
 4. Próba chóru parafialnego odbędzie się w poniedziałek o g. 17.oo.
 5. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątki: dla dzieci o g. 16.3o, dla dorosłych o 17.3o, a dla młodzieży – o 19.oo, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o g. 17.15.
 6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W 1. czwartek będziemy się modlili o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu, także z naszej parafii. W 1. piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od g. 16.oo. Na katechezę dla dorosłych zapraszamy wyjątkowo w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św.
 7. Ofiary na kwiaty i świece do grobu Pańskiego można składać do skarbonki koło chrzcielnicy. Za wszystkich ofiarodawców ks. Prałat odprawi Mszę św. podczas Wigilii Paschalnej.
 8. W każdą niedzielę w kościele o g. 8.oo śpiewamy Godzinki.
 9. Codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w kościele jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do trwania na modlitwie przed Panem Jezusem!
 10. Organizujemy autokarowy wyjazd na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Warszawie 26 maja (piątek) g. 9.3o. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
 11. Przed kościołem można nabyć Niedzielę, Naszą Wspólnotę i inne czasopisma religijne.
 12. Papieska intencja modlitewna na kwiecień:
  Aby we wszystkich krajach szanowano indywidualne, społeczne i polityczne prawa kobiety.