Ogłoszenia Duszpasterskie
VI Niedziela Zwykła B

  1. We wtorek przypada liturgiczne święto ś.ś. Cyryla i Metodego, patronów Europy, a w niektórych kościołach wspomnienie św. Walentego, kapłana i męczennika.
  2. W ubiegłą niedzielę na dożywianie dzieci z Zespołu Szkół nr 24 zebrano 4149,34 zł. Wszystkim ofiarodawcom – w imieniu dzieci i ich opiekunów – składamy serdeczne Bóg zapłać!
  3. W każdą niedzielę w kościele o g. 8.oo śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy Parafian do wspólnej modlitwy.
  4. Codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą św. w kościele jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do trwania na modlitwie przed Panem Jezusem!
  5. Przed kościołem można nabyć Niedzielę, Naszą Wspólnotę i inne czasopisma religijne.
  6. W ostatnim czasie w naszej wspólnocie pożegnaliśmy śp. Tadeusza Szalkowskiego. Zmarłego polećmy miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie
  7. Papieska intencja modlitewna na luty:
    Aby wspólnota międzynarodowa coraz lepiej uświadamiała sobie, że jej obowiązkiem jest jak najszybciej położyć kres handlowi ludźmi.

KOMU CHCESZ POMAGAĆ?
Drodzy Parafianie, Szanowni Państwo!
   Od dnia 1 stycznia 2004 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego zamiast do budżetu państwa.
   Oratorium im. bł. Bronisława Markiewicza działające od 1993 roku przy parafii św. Michała Archanioła na toruńskich Rybakach, posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 2 czerwca 2004 roku.
   Jeśli chcesz, by Twoje pieniądze pomogły dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, możesz wpłacić 1 % na konto naszego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza (patrz str. 2).
   Za okazany dar serca w imieniu dzieci i młodzieży składam serdeczne Bóg zapłać.

Dyrektor Oratorium
   ks. mgr Józef Gibała