1. Od przyszłej niedzieli 5 września wznawiamy sprawowanie Mszy św. w niedzielę o godz. 13.00 i 15.00, a także śpiewanie godzinek ku czci Matki Bożej. Również od 2 września będzie czynne Poradnictwo rodzinne i Biuro małżeńskie. Sakramentu chrztu świętego będziemy udzielać w I i III niedzielę miesiąca w łączności z Mszą św. o godz. 15.00.
  2. Dzieci i młodzież zapraszamy w środę na godz. 16.30 na Msze św., którą rozpoczniemy nowy rok szkolny i katechetyczny. Podczas niej pobłogosławimy także przybory szkolne.
  3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W pierwszy czwartek modlić się będziemy o święte i dobre powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź dla dzieci i młodzieży od godz. 16.00, a dla dorosłych od godz. 17.00. W pierwszą sobotę różaniec fatimski o godz. 7.15, odwiedzimy także chorych z posługą sakramentalną.
  4. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprasza na Mszę św. w intencji „Ludzi Solidarności”, która zostanie odprawiona dziś o godz. 17.00 w Górsku przy krzyżu upamiętniającym porwanie bł. Jerzego Popiełuszkę.
  5. Na spotkanie Klubu Seniora zapraszamy w sobotę 4 września na godz. 15.30.
  6. Scholę dziecięcą zapraszamy na spotkanie powakacyjne w sobotę na godz. 10.00 do salki parafialnej.
  7. Organizujemy pielgrzymkę samolotowo-autokarową do Ziemi Świętej w dniach 9-16 października br. W programie wizyta m.in. w Kanie Galilejskiej, Betlejem, Jerozolimie, Nazarecie oraz wielu innych miejscach związanych z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa. Koszt pielgrzymki 3300 zł, zapisy i szczegółowe informacje w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
  8. Organizujemy pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w Lipach, Grudziądzu i Rywałdzie Królewskim, połączoną z grilem w Linowie, u ks. Mirosława Kaźmierskiego. Koszt 50 zł, zapisy w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
  9. Osoby, które na przełomie maja i czerwca uczestniczyły w parafialnej pielgrzymce do sanktuariów maryjnych we Francji zapraszamy na spotkanie po pielgrzymkowe w niedzielę 12 września o godz. 15.50 do salki parafialnej.
  10. Przed kościołem można nabyć nowy numer tygodnika „Niedziela” oraz inne czasopisma religijne.