1. Dekretem Biskupa Toruńskiego Ks. Andrzeja Suskiego do naszej parafii na roczną praktykę został skierowany diakon Bartosz Serwiński. Ks. diakonowi życzymy wielu łask Bożych i opieki MB Zwycięskiej w posłudze diakońskiej.
  2. Od dzisiejszej niedzieli 5 września wznawiamy sprawowanie Mszy św. w niedzielę o godz. 13.00 i 15.00, a także śpiewanie godzinek ku czci Matki Bożej. Również czynne jest Poradnictwo rodzinne i Biuro małżeńskie. Sakramentu chrztu świętego będziemy udzielać w I i III niedzielę miesiąca w łączności z Mszą św. o godz. 15.00.
  3. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji.
  4. Również w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na obiady dla dzieci z ubogich rodzin naszej parafii, a uczących się w Zespole Szkół nr 24. Polecamy je ofiarności.
  5. Organizujemy pielgrzymkę samolotowo-autokarową do Ziemi Świętej w dniach 9-16 października br. W programie wizyta m.in. w Kanie Galilejskiej, Betlejem, Jerozolimie, Nazarecie oraz wielu innych miejscach związanych z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa. Koszt pielgrzymki 3300 zł, zapisy i szczegółowe informacje w zakrystii.
  6. Organizujemy pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych naszej diecezji w Lipach, Grudziądzu i Rywałdzie Królewskim, połączoną z grilem w Linowie, u ks. Mirosława Kaźmierskiego. Wyjazd 11 września w sobotę o godz. 7.00 Koszt 50 zł, zapisy w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
  7. Osoby, które na przełomie maja i czerwca uczestniczyły w parafialnej pielgrzymce do sanktuariów maryjnych we Francji zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe w niedzielę 12 września o godz. 15.50 do salki parafialnej.
  8. Przed kościołem można nabyć nowy numer tygodnika „Niedziela”, „Naszą Wspólnotę” oraz inne czasopisma religijne.
  9. Intencje misyjne na miesiąc wrzesień: „Aby dzięki otwarciu serc na miłość udało się położyć kres licznym wojnom i konfliktom na świecie, powodując rozlew krwi”.