1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dlatego przed kościołem zbieramy do puszek na potrzeby Kościoła m.in. w Sudanie. Polecamy ja ofiarności drogich parafian.
  2. W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na kolejne próby chóru. Zapraszamy nie tylko naszych stałych chórzystów, ale przede wszystkim młodych ludzi, którzy kiedykolwiek śpiewali i dalej pragną rozwijać się muzycznie i w ten sposób służyć na chwałę Bogu.
  3. W środę obchodzimy Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. W związku z tym zapraszamy wszystkich na dodatkową Mszę świętą na godz. 10.00, która zostanie oprawiona w intencji naszej Ojczyzny. Zwracamy się również z prośbą o wywieszenie flag w oknach mieszkań, niech stanie się ona symbolem miłości do Polskiej Ziemi.
  4. Klasy III gimnazjalne zapraszamy na spotkanie w środę na godz. 16.30 lub 19.00, natomiast klasy I gimnazjum w piątek na godz. 16.30 lub 19.00.
  5. Spotkanie dla klas I ponadgimnazjalnych odbędzie się we wtorek o godz. 19.00, zaś dla klas III ponadgimnazjalnych w czwartek o godz. 19.00.
  6. Kandydatów na ministrantów zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w sobotę na godz. 10.00 w salce parafialnej.
  7. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się w sobotę o godz. 15.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
  8. W przyszłą niedzielę kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Polecamy ją ofiarności parafian.
  9. Pan organista i Pan kościelny roznoszą poświęcone opłatki świąteczne. Ze strony parafii tylko oni mają stosowne upoważnienia.
  10. Przed kościołem można nabyć kolejny numer „Naszej Wspólnoty”, tygodnik „Niedziela” oraz inne czasopisma religijne.