1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która jest szczególnym świętem patronalnym wszystkich, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. W tym dniu poddajemy refleksji naszą dojrzałość w wierze i podejmowaną odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła. Jest to jednocześnie Misyjny Dzień Chorych, a także Dzień Wspólnoty Członków Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Kończy się okres wielkanocny.
 2. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze święte w naszym kościele odprawimy o g. 8.oo, i 18.oo. Jest to jednocześnie diecezjalny Dzień modlitw za chorych i z chorymi. Chorych z naszej parafii zapraszamy na Mszę św. w ich intencji o g. 8.oo.
 3. We wtorek przypada 9. rocznica beatyfikacji bł. Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, a w środę – 7. rocznica beatyfikacji bł. Stefana W. Frelichowskiego.
 4. W gablocie jest umieszczony program obchodów rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu. We wtorek jesteśmy zaproszeni na II Toruńskie Spotkania na Barbarce, które rozpocznie się o g. 17.oo. W programie: Msza św., śpiew, katecheza, świadectwa i ognisko z kiełbaskami. Organizatorzy zapewniają bezpłatny dojazd!
     W środę punktem kulminacyjnym będzie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego w katedrze śś. Janów o g. 18.oo.

 5. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego odprawiamy codziennie w łączności z półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Mszą św. Serdecznie zapraszamy!
 6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W tym dniu zakończy się czas Komunii św. wielkanocnej. Kto jeszcze nie wypełnił tego obowiązku, wynikającego z przykazania kościelnego, powinien to uczynić w tym tygodniu. W naszym kościele okazja do spowiedzi świętej jest codziennie pół godziny przed Mszą św.
     Także w przyszłą niedzielę przed kościołem będzie przeprowadzana zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Polecamy ją ofiarności Parafian.

 7. W każdą niedzielę w kościele o g. 8.oo śpiewamy Godzinki.
 8. Przed kościołem można nabyć „Niedzielę”, która zawiera bezpłatny dodatek z przemówieniami i homiliami Benedykta XVI wygłoszonymi podczas Jego pielgrzymki do Polski, a także „Naszą Wspólnotę”, „L’Osservatore Romano” i inne czasopisma religijne.
 9. Papieska intencja modlitewna na czerwiec:
  „Aby rodziny chrześcijańskie przyjmowały z miłością każde przychodzące na świat dziecko i otaczały miłością chorych i starców, którzy potrzebują opieki i pomocy”.