W tym roku po raz pierwszy organizowana jest pielgrzymka rowerowa z naszej diecezji na Jasną Górę w dniach 18 – 22 lipca 2006 r. Pielgrzymka ta wchodzi w skład OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI ROWEROWEJ na JASNĄ GÓRĘ pod hasłem „Jesteście nadzieją Kościoła. Wymagajcie od siebie”.
   Zmierzając z Torunia do Częstochowy pielgrzymi mają dobrą okazję pogłębienia nauczania papieskiego oraz ofiarowania trudu i modlitwy o rychłe wyniesienie na Ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, w ramach codziennego programu pielgrzymkowego (Msza św., konferencje, wieczorny Apel Jasnogórski itp.).
   Propozycja tej formy pielgrzymowania skierowana jest do młodzieży, a także do wszystkich osób młodych duchem.

Program pielgrzymki:Dzień I
Rozpoczęcie pielgrzymki Mszą św. w kościele p.w. Chrystusa Króla w Toruniu godz.. 9.00. 10.00 – wyjazd w kierunku mostu i formowanie grup rowerowych. Trasa: Toruń – Brzoza – Odolion – Ostrowąs – Koneck – Siniarzewo – Osięciny – Witowo (67 km)
Dzień II
Trasa: Witowo – Topólka – Izbica Kujawska – Brdów – Wrząca Wielka Grzegorzew – Chełmno – Wilamów (87 km)
Dzień III
Trasa: Wilamów – Świnice Warckie – Uniejów – Zadzim – Rossoszyca – Sieradz – Piaski (91 km).
Dzień IV
Trasa: Piaski – Widawa – Szczerców – Sulmierzyce – Brzeźnica Stara – Prusicko (104 km)
Dzień V
Trasa: Prusicko – Cykarzew – Częstochowa (28 km). Włączenie się w Ogólnopolską Pielgrzymkę. Wspólny wjazd na Jasną Górę. O godz. 13.00 Msza św. na Wałach Jasnogórskich, o godz. 15.00 zawierzenie uczestników pielgrzymki Matce Bożej. Zakończenie pielgrzymki.

   Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie, noclegi i wyżywienie w stylu i duchu pielgrzymim, pomoc techniczną i medyczną.
   Odpowiedzialnym za organizację i przebieg pielgrzymki jest ks. Maciej Górka (tel. 056 623 11 55, kom. 697 080 469).
   Ze względu na fakt, iż ta forma pielgrzymowania organizowana jest pierwszy raz, uczestnicy winni zgłosić chęć udziału do dnia 5 lipca 2006 r. i wpłacić część wpisowego w wysokości 30 zł. Wpisowe przeznaczone jest na zakup paliwa do pojazdów obsługi, ubezpieczenie i emblematy pielgrzymkowe.
   Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 lipca 2006 r. w Toruniu, w kościele Chrystusa Króla (ul. Bażyńskich 19) o godz. 19.00.

Ks. Maciej Górka