14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, spotkaliśmy się po krzyżem misyjnym w Ogrodach Maryi,  łącząc się z ogólnopolską akcją Polska pod Krzyżem. W obliczu kryzysu wiary, którego doświadczamy obecnie w Kościele, pragniemy podjąć próbę  osobistego nawrócenia i powrotu do Pana Boga, aby odnowić swoją wiarę u jej źródeł, pod krzyżem, tam, gdzie wszystko się zaczęło. To jest szansa na odnowę Polski. Po odśpiewaniu pieśni ” Z dawna Polski Tyś Królową”   modliliśmy się odmawiając Tajemnice Bolesne Różańca Świętego. Modlitwę, opartą na rozważaniach św. Maksymiliana Marii Kolbego prowadził ksiądz Krzysztof Adamski. Następnie ze śpiewem „My chcemy Boga Panno Święta” przeszliśmy do kościoła, aby tu adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Podczas adoracji wsłuchiwaliśmy się we fragmenty „Listu okólnego do Przyjaciół Krzyża”, św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Na koniec odnowiliśmy akt oddania Polski i Polaków pod panowanie Chrystusa Króla Wszechświata. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem przystąpiliśmy do udziału w Mszy Świętej.

Małgorzata Woźniak