Drodzy Diecezjanie,

    Niedziela Bożego Miłosierdzia roku 2011 przeszła do historii Kościoła jako dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. W uroczystości tej beatyfikacji na Placu św. Piotra w Rzymie uczestniczyły rzesze wiernych z całego świata. Przybyli, by oddać hołd nowemu Błogosławionemu, który porywał ich swoim życiem i nauczaniem. Następnego dnia po beatyfikacji Plac św. Piotra ponownie napełnił się pielgrzymami na liturgii dziękczynnej. Dziękowano Bogu za dar beatyfikacji, która spełniła oczekiwania
milionów ludzi i stała się natchnieniem do życia według świadectwa Błogosławionego Jana Pawła II.

    „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 4,20) – uczy św. Paweł Apostoł. W duchu tego wezwania, jako diecezja ustanowiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II, dziękować będziemy Bogu za dar beatyfikacji naszego Rodaka dnia 7 czerwca (wtorek) b.r., w dwunastą rocznicę wizyty apostolskiej Ojca Świętego w Toruniu. Msza św. dziękczynna odbędzie się tego dnia w Toruniu, na Jordankach, o godz. 19.00.

    Na diecezjalne dziękczynienie po beatyfikacji Jana Pawła II zapraszam serdecznie wszystkich diecezjan, kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich. Niech liczna obecność i wspólna modlitwa stanie się czytelnym wyrazem naszej wdzięczności za wszystko, co Ojciec Święty uczynił dla Kościoła, świata i Polski.

Z pasterskim błogosławieństwem
Wasz Biskup Andrzej