NA UROCZYSTOŚĆ KORONACJI WIZERUNKU MATKI BOŻEJ PODGÓRSKIEJ,

NIEPOKALANEJ KRÓLOWEJ RODZIN

 

Umiłowani Diecezjanie,

Powiadamiam Was z radością o uroczystości nałożenia koron na wizerunek Matki Bożej Podgórskiej, Niepokalanej Królowej Rodzin, otaczany przez stulecia czcią wiernych i słynący łaskami.

Uroczystość koronacji wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem odbędzie się 22 sierpnia br. (sobota) w sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej w Toruniu, przy kościele OO. Franciszkanów. Poświęcenia koron dokonał osobiście Ojciec Święty Franciszek, który łączy się z nami duchowo     w tym szczególnym akcie czci dla Bożej Rodzicielki i przekazuje nam swoje apostolskie błogosławieństwo.

Jako diecezja, której główną Patronką jest Matka Boża Nieustającej Pomocy, wyrazimy przez koronację naszą cześć dla Matki Jezusowej i naszej Matki. Pod opiekę Maryi oddał nas Chrystus     z wysokości krzyża. Oddał każdego ze swoich uczniów i całą rodzinę Kościoła, a w niej każdą rodzinę, bo Kościół jest rodziną rodzin.

O tym, jak bardzo widzi siebie Kościół w rodzinach i jak bardzo zależy mu na świętości, trwałości i dobru każdej rodziny, zwłaszcza wobec współczesnych zagrożeń dla życia rodzinnego, świadczą obrady ostatniego Synodu Biskupów, a wcześniej bogate nauczanie św. Jana Pawła II, Papieża Rodzin. Uroczystością koronacji Matki Bożej Podgórskiej, Niepokalanej Królowej Rodzin, chcemy wesprzeć duchowo działania Kościoła na rzecz rodzin, a także zawierzyć na nowo swoje rodziny opiece Świętej Bożej Rodzicielki.

Do uczestnictwa w naszym wspólnym święcie pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna” zapraszam serdecznie wszystkie rodziny naszej diecezji i wszystkich czcicieli Matki Bożej. Niech również przez akt koronacji Wizerunku Matki Bożej Podgórskiej spełniają się prorocze słowa Maryi: „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk1,48).

W oczekiwaniu na spotkanie przed obrazem Niepokalanej Królowej Rodzin z serca Wam błogosławię.

Wasz biskup Andrzej