ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W V ŚWIATOWYM SPOTKANIU RODZIN W WALENCJI

V Światowy Kongres Rodzin połączony ze Światowym Spotkaniem Rodzin odbędzie się w tym roku w Walencji (Hiszpania) w dniach 1-9 lipca. Planowany jest udział małżeństw i rodzin również z naszej diecezji. Są dwie możliwości wyjazdu:

  • wyjazd na dni Kongresu Teologiczno-Pastoralnego (4-7 lipca);
  • wyjazd tylko na dni Światowego Spotkania Rodzin 7-9 lipca.

Termin zgłoszenia liczby uczestników – pielgrzymów upływa dnia 25 kwietnia 2006 r.

Konkretna oferta warunków pielgrzymki zostanie podana w najbliższym możliwym czasie. Wpisowe uczestnictwa wynosi 35 Euro od osoby na pakiet pielgrzyma. Inne warunki zostaną podane po ustaleniu.

MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA V ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN

Boże, który w Świętej Rodzinie zostawiłeś nam doskonały wzór życia rodzinnego przeżywanego w wierze i posłuszeństwie Twojej woli. Dziękujemy Ci za naszą rodzinę. Obdarz nas siłą, abyśmy pozostali zjednoczeni w miłości, we wspaniałomyślności i w radości wspólnego życia.
Prosimy Cię, Panie, aby ten czas przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin, był czasem wzmożonego doświadczenia wiary i wzrostu duchowego naszych rodzin. Wspomóż nas w naszej misji przekazywania wiary, którą otrzymaliśmy od naszych rodziców. Otwórz serca naszych dzieci, aby wzrastało w nich ziarno wiary, którą otrzymali na chrzcie świętym.
Umocnij wiarę młodych, aby wzrastali w poznawaniu Chrystusa. Niech wzrasta miłość i wierność we wszystkich małżeństwach, a szczególnie w tych, które przeżywają chwile cierpienia i trudności.
Wylej Twą łaskę i błogosławieństwo na wszystkie rodziny świata, szczególnie na te, które przygotowują się do Światowego Spotkania Rodzin w Walencji. Błogosław naszego Papieża Benedykta XVI. Daj mu mądrość i siłę, i udziel nam radości z możliwości przyjęcia go w Walencji, razem ze wszystkimi rodzinami świata. Zjednoczeni z Józefem i Maryją prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen
.

Ks. Prał. Józef Nowakowski
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin