Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Słowa, których oczekujemy po sześciu tygodniach Wielkiego Postu,  po rozważaniach Drogi Krzyżowej naszego Pana, Gorzkich Żali nad bólem Jezusa i Jego Matki, po sześciu tygodniach wyrzeczeń, pracy nad sobą, przygotowań do najważniejszych wydarzeń w życiu chrześcijanina, poprzedzonych Triduum Paschalnym.  Liturgia Świętego Triduum Paschalnego stanowi jedną całość rozciągniętą na trzy pełne doby – trzy etapy misterium Odkupienia uobecniające mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. To  czas, w którym – godzina po godzinie – wstępowaliśmy w ślady Jezusa, postępowaliśmy tuż za Nim.               W Wielki Czwartek –uczestniczyliśmy w  Mszy Wieczerzy Pańskiej upamiętniającej pierwszą Eucharystię sprawowaną przez Chrystusa w Wieczerniku.  „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” W Wielki Piątek sprawowaliśmy Liturgię Męki Pańskiej                             i adorowaliśmy Krzyż. Jeszcze raz towarzyszyliśmy Panu w jego cierpieniu, z wdzięcznością za odkupienie naszych win. W Wielką Sobotę święciliśmy dary Boże, a w Wigilię Paschalną – uczestniczyliśmy w Liturgii Światła  – wniesieniu Światła Chrystusa. Wsłuchiwaliśmy się w Liturgię Słowa, w czytania, które mówią             o wspaniałym dziele stworzenia i jeszcze wspanialszym dziele odkupienia, o cudownym stworzeniu człowieka i jeszcze cudowniejszym odkupieniu go w Chrystusie. Po odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne. Liturgię Chrzcielną zakończyliśmy Modlitwą Wiernych, a wraz z przygotowaniem darów rozpoczęła się czwarta część Wigilii Paschalnej – Liturgia Eucharystyczna. W Niedzielę Zmartwychwstania podczas procesji rezurekcyjnej uroczyście ogłosiliśmy światu Zmartwychwstanie Chrystusa. Bicie dzwonów wybijało rytm w naszych sercach! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWASTAŁ! ALLELUJA! CHCĘ ABY PRAWDZIWIE, NA ZAWSZE,  ZMARTWYCHWSTAŁ W MOIM ŻYCIU! AMEN.

Małgorzata Woźniak