To czyńcie na Moją pamiątkę

To czyńcie na Moją pamiątkę

Kochani Parafianie i Sympatycy naszej parafii

Wielki Czwartek. Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Niezwykły dzień. Od tego czasu w każdym momencie na całym świecie Chrystus pod postaciami chleba i wina rodzi się na ołtarzu.
Staje się pokarmem na nieśmiertelność. Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje…Bierzcie  i pijcie to jest moja Krew. W tym roku pamiątkę tego ważnego wydarzenia przeżywamy w kościołach bez udziału wiernych. Jako kapłani łączymy się duchowo z Wami, Bracia i Siostry.
Dziękujemy za Wasze pragnienie przyjęcia Komunii Św., skorzystania
z Sakramentu Pokuty i Pojednania czy nawiedzenia parafialnego kościoła.
Pan Bóg przemawia do nas przez różnego rodzaju znaki i wydarzenia. Potraktujmy również w ten sposób czas, który przeżywamy.
Głód uczestniczenia we Mszy Św., niech uświadomi nam, jak cenny dar dał nam Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej parafii, dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia i dowody życzliwości, które  w tym czasie do nas kierujecie. Dziękujemy, że Kochacie Boga, Jego Matkę Maryję, że kochacie Kościół. Każdego dnia modlimy się w naszej świątyni   w Waszych intencjach.

Z modlitwą i wyrazami szacunku Wasi duszpasterze

ks. Dariusz Żurański
ks. prał. Stanisław Kardasz
ks. Paweł Wróblewski
ks. Krzysztof Adamski
ks. Adam Buraczyński

Życzenia wielkanocne bp. Wiesława Śmigla

Życzenia wielkanocne bp. Wiesława Śmigla

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

W tym roku Wielki Post stał się dla nas czasem wyrzeczenia i pokuty. Epidemia pokazała nam jak kruche jest ludzkie zdrowie i życie. Wszyscy zostaliśmy wyprowadzeni na pustynię i zaproszeni najpierw do przemyślenia naszej hierarchii wartości, a następnie wezwani do nawrócenia. Wielki Post przeżyliśmy odcięci od Eucharystii i bez obecności w świątyniach, ale nasze domu i rodziny stały się dla wielu miejscem intensywnej modlitwy. Bardzo dziękuję za odpowiedzialną postawę i świadectwo wiary w budowaniu domowego Kościoła! Jestem wdzięczny za Waszą pamięć o parafiach i przyjmowanie ze zrozumieniem uciążliwych ograniczeń. Dla każdego z nas: duszpasterzy, osób konsekrowanych i wiernych świeckich ten czas był trudny, smutny i pełen zamyślenia! Jednak przezwyciężenie epidemii wiążę się ze współpracą, wzajemną pomocą oraz odpowiedzialnością. Proszę o dalszą modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy i opiekuna chorych, o ustanie epidemii oraz o siły, zdrowie i odwagę dla Służby Zdrowia i wszystkich zaangażowanych w walkę z wirusem. Pamiętajmy, że agresja, spory, szerzenie niesprawdzonych informacji oraz tworzenie teorii spiskowych nie pomagają w przezwyciężeniu trudności, a tylko jeszcze bardziej zatruwają naszą codzienność.

Tegoroczne Święta Wielkanocne również przeżywamy upodobnieni do Chrystusa dźwigającego krzyż – ogołoceni z tego, co kochamy i co dla nas ważne. Niech będą one także czasem, w którym będziemy podobni do Jezusa w Jego miłości, solidarności z samotnymi i potrzebującymi. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał grzech i śmierć obdarzy nas nadzieją, pokojem serca i zaspokoi nasz głód Boga i pragnienie bliskości drugiego człowieka!

Życzę wytrwałości i odwagi, aby nam się udało przezwyciężyć epidemię i byśmy mogli w zdrowiu wrócić do normalnego życia – rodzinnego, społecznego i parafialnego.  Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia, znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasze świątynie niech ożyją dzięki wspólnotowej modlitwie!

Wasz biskup Wiesław

Drodzy diecezjanie!

Drodzy diecezjanie!

Znaleźliśmy się w wyjątkowej i bardzo trudnej sytuacji, która wzywa nas do zaufania Bogu, ale również do czujności, roztropności i walki z zagrożeniem. Wobec epidemii respektowanie przepisów wydanych przez stosowne służby publiczne jest wyrazem troski o zdrowie innych i własne oraz realizacją przykazania miłości bliźniego. Dlatego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br. oraz nawiązując do stanowiska abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zalecam, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Eucharystia jest szczytem i źródłem życia Kościoła, dlatego Jej sprawowanie jest tak ważne, jednak nadzwyczajna sytuacja oraz troska o zdrowie i życie własne i innych pozwala na modlitwę w domu i łączność duchową ze świątyniami. Każda Msza święta, nawet bez udziału wiernych, jest zawsze modlitwą całego Kościoła.

Piszę to z drżeniem serca, ale w poczuciu odpowiedzialności za Kościół. Wobec decyzji władz świeckich, których nie wolno ignorować, zachęcam do skorzystania z udzielonej wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Nie oznacza to jednak, że możemy zrezygnować z praktyk religijnych i chrześcijańskiego przeżywania niedzieli. Wręcz przeciwnie! Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest wezwaniem do podjęcia konkretnej i żarliwej walki duchowej – za siebie i za innych. Proszę o modlitwę w domach i rodzinach. Niech rodzice zadbają o modlitwę dzieci i młodzieży! Czas epidemii to dla nas sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej i wiary. Zachęcam do rodzinnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej oraz domowego rozważania Pisma świętego. Pomocą w naszym życiu duchowym mogą być również telewizyjne i radiowe transmisje Mszy świętych, rekolekcje internetowe oraz wiele innych propozycji, z których możemy korzystać w domu. 

Przypominam, że nadal obowiązują zalecenia Komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski dotyczące środków ostrożności i praktyk religijnych. Bardzo proszę o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościołach lub kaplicach różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Diecezję powierzam opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zapewniam o modlitwie i z serca błogosławię.

 bp Wiesław Śmigiel, Wasz biskup

DEKRET BISKUPA TORUŃSKIEGO W SPRAWIE DYSPENSY OD UDZIAŁU W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

DEKRET BISKUPA TORUŃSKIEGO W SPRAWIE DYSPENSY OD UDZIAŁU W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

W związku z Komunikatem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzam wszystkie zalecenia Rady Stałej jako obowiązujące na terenie Diecezji Toruńskiej oraz polecam duchownym, aby zapoznali z nimi wiernych.

Zgodnie z pkt. 1 Komunikatu udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r.:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 1. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, aby podczas każdej Mszy św. w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęcam do wspólnego śpiewu suplikacji „Święty Boże, Święty mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie epidemii.

+ Wiesław Śmigiel

Biskup Toruński

Toruń, 12 marca 2020 r.

Poniżej pełna treść komunikatu Rady Stałej KEP

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r. 

 

INFORMACJE w sprawie transmisji Mszy Świętych 

INFORMACJE w sprawie transmisji Mszy Świętych 

Niedziela, 15 marca 2020 r. 

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy 

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r. 

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r. 

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl. 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie. 

Warszawa, 13 marca 2020 r. 

 

Spotkanie noworoczne wspólnot różańcowych

Spotkanie noworoczne wspólnot różańcowych

1 lutego 2020r. Ksiądz Proboszcz zaprosił do plebanii członków wspólnot różańcowych naszej parafii. Po nabożeństwie fatimskim i mszy świętej członkowie Żywego Różańca i Wspólnoty Nieustającego Różańca  udali się na śniadanie do plebanii. Ksiądz Proboszcz podziękował zebranym za modlitwy, które są ogromnym wsparciem dla kapłanów, parafii i każdego wierzącego z osobna. Cieszył się z podejmowanych działań, pomocy i pracy na rzecz parafii. Kapłan złożył życzenia noworoczne, życzył wszelkich łask Bożych i opieki Matki Bożej Zwycięskiej. Pan Janusz Lisewski przypomniał o tegorocznych rocznicach związanych ze Świętym Janem Pawłem II.  Zwrócił uwagę na potrzebę propagowania kultu i nauczania Świętego Papieża Polaka. Pani Barbara Walecka, moderatorka Żywego Różańca, podziękowała Księdzu Proboszczowi za wsparcie i życzliwość, Księdzu Romanowi Bulińskiemu za opiekę duchową nad Żywym Różańcem, opracowanie rozważań tajemnic Różańca Świętego, które bardzo pogłębiają modlitwę. Księdzu Proboszczowi zebrani życzyli dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej z okazji urodzin.  

Małgorzata Wożniak

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na  Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na Nowy Rok 2020. Dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i za modlitwę, którą zanosicie za kapłanów i naszą parafię. 
 2. Zakończyliśmy rok 2019 i rozpoczęliśmy rok 2020. W minionym roku w naszej parafii udzieliliśmy 109 chrztów. Sakrament Bierzmowania przyjęło 71 osób. Do I Komunii św. przystąpiło 53 /pięćdziesięcioro troje dzieci/ dzieci. Pobłogosławiliśmy 18 małżeństw. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy 102 osoby z naszej parafii. W sumie w parafii odbyło się 212 pogrzebów gdyż na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzamy też osoby bezdomne i nigdzie nie zameldowane. 
 3. W tym roku przeżywać będziemy pięćdziesiątą rocznicę istnienia parafii i sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. O szczegółach tych uroczystości poinformujemy w ogłoszeniach parafialnych
 4. W czasie kolęd Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałek i sobotę  w godz. 9.00 – 9.30. Pilne sprawy można załatwiać po Mszach św. w zakrystii. 
 5. Plan kolęd zamieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii, Biuletynie parafialnym oraz w gablocie przed kościołem. W dzień powszedni kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00 w sobotę o 14.00 a w niedzielę o godz. 14.30
III Niedziela Adwentu 15.12. 2019 r.

III Niedziela Adwentu 15.12. 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na czas przeżywania czasu Adwentu. 
 2. Dzisiaj po Mszach św. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przeprowadzi zbiórkę do puszek na paczki świąteczne dla ubogich. We wtorek 17 grudnia o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji darczyńców i obdarowanych a po Mszy św. rozdamy paczki.
 3. Od poniedziałku do soboty o godz. 6.15 w naszym kościele, odprawiamy Msze św. Roratnie. W tym czasie jest również okazja do skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania. Niech nasze ranne uczestnictwo we Mszy św. i związany z tym wysiłek porannego wstawania będą wyrazem naszej miłości do Boga i Jego Matki Maryi. 
 4. Poświęcony opłatek można odbierać w zakrystii po Mszach św. w niedzielę i dzień powszedni lub w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. 
 5. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzamy świece na stół wigilijny. Duża świeca w cenie 13 zł, ozdobna 15 zł i mała w cenie 6,50 zł. Można nabywać je w zakrystii.  
 6. Wydarzeniem w nadchodzącym czasie Bożego Narodzenia będzie koncert: „Betlejem w Polsce” który odbędzie się w Toruniu (Arena Toruń) 3 stycznia. Jest to niezwykłe, profesjonalne wydarzenie o charakterze ewangelizacyjnym, dobroczynnym i kulturotwórczym. Dotychczas odbyło się łącznie 39 koncertów, w których uczestniczyło ponad 160.000 osób. Cały dochód z wydarzenia wspiera akcję charytatywną. Każdy kto zakupi bilet na koncert lub płytę „Betlejem w Polsce”, zostaje Ambasadorem Miłosierdzia. Fundusze pozyskane dzięki tej akcji pomagają realizować lokalne dzieła ewangelizacyjne oraz wsparcie dla osób potrzebujących. Wystąpią m. in.: Arka Noego, Natalia Niemen, Kasia Wilk, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak, Andrzej Lampert i Mate.O. Bilety na koncert w cenie 50, 60 i 80 zł oraz płyty można nabyć w Księgarni Diecezjalnej w Toruniu i na furcie Kurii Diecezjalnej. 
 7. W sobotę 11 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w parafii pw. Św. Józefa na Bielanach odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Pectus. Bilety w cenie 40 zł są do nabycia w zakrystii i biurze parafialnym.                    
 8. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Katolickiego. 

 

II Niedziela Adwentu 08.12. 2019 r.

II Niedziela Adwentu 08.12. 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

Niepokalane Poczęcie

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na czas przeżywania czasu Adwentu. 
 2. Przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.W godzinie łaski po Mszy św. o godz. 11.30 to jest ok o godz. 12.15 odmówimy modlitwę różańcową w intencji o potrzebne łaski dla kapłanów i osób konsekrowanych, o nawrócenie grzeszników i uświęcenie przeżywających kryzys wiary przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.  
 3. Dzisiaj po Mszach św. zbieramy ofiary do puszek przeznaczone na pomoc kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie kościoła Katolickiego w krajach Europy Wschodniej. W imieniu wszystkich osób obdarowanych na Wschodzie, z góry dziękujemy. Wierni tworzący kościół na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców w duchu wdzięczności za przekazane ofiary. Każda bezinteresowna pomoc powróci do nas zgodnie ze słowami: „Dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze” (Łk. 6, 38). Otrzymamy tysiąckroć więcej i to w tym życiu. 
 4. Od poniedziałku do soboty o godz. 6.15 w naszym kościele, odprawiamy Msze św. Roratnie. Zapraszamy do udziału. Niech nasze ranne uczestnictwo we Mszy św. i związany z tym wysiłek porannego wstawania będą wyrazem naszej miłości do Boga i Jego Matki Maryi. 
 5. Dzisiaj o godz. 13.00 odprawimy Mszę św., dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz ich rodziców. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. Na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne.                            
 6. Poświęcony opłatek można odbierać w zakrystii po Mszach św. w niedzielę i dzień powszedni lub w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. 
 7. Dzisiejsza kolekta jest gospodarczą. Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać. 
 8. Wzorem lat ubiegłych przez okres adwentu przy figurze św. Antoniego będzie stał kosz, do którego można składać upominki dla najbiedniejszych. Prosimy, aby składane przedmioty były nowe, a żywność o długim okresie przydatności w trwałych opakowaniach. W przyszłą niedzielę Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przeprowadzi zbiórkę do puszek przeznaczoną na paczki świąteczne dl najuboższych. 
 9. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzamy świece na stół wigilijny. Duża świeca w cenie 13 zł, ozdobna 15 zł i mała w cenie 6,50 zł. Można nabywać je w zakrystii.  
 10. wydarzeniem w nadchodzącym czasie Bożego Narodzenia będzie koncert: „Betlejem w Polsce” który odbędzie się w Toruniu (Arena Toruń) 3 stycznia. Jest to niezwykłe, profesjonalne wydarzenie o charakterze ewangelizacyjnym, dobroczynnym i kulturotwórczym. Dotychczas odbyło się łącznie 39 koncertów, w których uczestniczyło ponad 160.000 osób. Cały dochód z wydarzenia wspiera akcję charytatywną. Każdy kto zakupi bilet na koncert lub płytę „Betlejem w Polsce”, zostaje Ambasadorem Miłosierdzia. Fundusze pozyskane dzięki tej akcji pomagają realizować lokalne dzieła ewangelizacyjne oraz wsparcie dla osób potrzebujących. Wystąpią m. in.: Arka Noego, Natalia Niemen, Kasia Wilk, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak, Andrzej Lampert i Mate.O. Bilety na koncert w cenie 50, 60 i 80 zł oraz płyty można nabyć w Księgarni Diecezjalnej w Toruniu i na furcie Kurii Diecezjalnej. 
 11. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Katolickiego. 

 

I Niedziela Adwentu 01.12. 2019 r.

I Niedziela Adwentu 01.12. 2019 r.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień. 
 2. Dziś rozpoczynamy okres Adwentu. To czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Stara polska tradycja sięgająca czasów średniowiecza mówi o tym, że Polacy gromadzili się na Roratach. Msze św. roratnie odprawia się przed świtem, jako znak czuwania i oczekiwania na przyjście Chrystusa, ukazywanego jako wschodzące Słońce. Od poniedziałku do soboty o godz. 6.15 w naszym kościele, będziemy sprawowali Msze św. Roratnie. Zapraszamy do udziału dzieci, które na tę Mszę mogą przynieść lampiony. Podczas Adwentu będziemy sprawowali również w kościele Mszę św. o godz. 8.00.
 3. W tym roku poświęcony opłatek można odbierać w zakrystii po Mszach św. w niedzielę i dzień powszedni lub w biurze parafialnym w godzinach urzędowania. 
 4. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza.  Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać. 
 5. Wzorem lat ubiegłych przez okres adwentu przy figurze św. Antoniego będzie stał kosz, do którego można składać upominki dla najbiedniejszych. Prosimy, aby składane przedmioty były nowe, a żywność o długim okresie przydatności w trwałych opakowaniach. 
 6. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzamy świece na stół wigilijny. Duża świeca w cenie 13 zł, mała 6,50 zł i ozdobna w cenie 15 zł. Można nabywać je w zakrystii.  
 7. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W I piątek okazja do spowiedzi w godz. Od 17.00 do 18.00. W I sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalna.
 8. Za tydzień w całej Polsce przed kościołami zbiórka do puszek ofiar na pomoc Kościołowi na  Wschodzie.
 9. W niedziele 8 grudnia przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  W godzinie łaski po Mszy św. o godz. 11.30 to jest ok o godz. 12.15 odmówimy modlitwę różańcową w intencji o potrzebne łaski dla kapłanów i osób konsekrowanych, o nawrócenie grzeszników i uświęcenie przeżywających kryzys wiary przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.  
 10. W przyszłą niedzielę o godz. 13 odprawimy Mszę św., dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz ich rodziców. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. Natomiast na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do zawarcia Sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. 
 11. Wyjazd na modlitewne czuwanie do Gietrzwałdu w sobotę 7 grudnia o godz. 6.30 sprzed kościoła.           
 12.  W sobotę 11 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w parafii pw. Św. Józefa na Bielanach odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Pectus. Bilety w cenie 40 zł są do nabycia w zakrystii i biurze parafialnym.                    
 13. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Katolickiego. 

 

Betlejem w Toruniu

„3 stycznia 2020 (tj.) w Toruniu – Arena Toruń (przy ul. Gen. J. Bema) odbędzie się wyjątkowy KONCERT: BETLEJEM W TORUNIU, realizowany od kilku lat w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej: BETLEJEM W POLSCE. 

W koncercie wystąpią: Arka Noego, Avraham Maya, Natalia Niemen, Kasia Wilk, Gabi Gąsior, Aga Musiał, Magda Bereda, Marek Piekarczyk, Skubas, Mietek Szcześniak, Andrzej Lampert, Robert Fredriech Litza, Mate.O  i Adam Krylik.

Koncert odbywa się pod patronatem Bpa Wiesława Śmigla i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abp Stanisława Gądeckiego.

Koncert składa się z czterech części: koncert Najpiękniejszych Kolęd z różnych stron świata, Słowo Biskupa Wiesława Śmigla – błogosławieństwo i życzenia, łamanie się opłatkiem (każdy wchodzący do hali otrzymuje program koncertu z opłatkiem). Po nim nastąpi wspólne kolędowanie; wszyscy artyści z całą publicznością śpiewają kilka najpiękniejszych polskich kolęd, a koncert zakończy wspólne uwielbienie.

Bilety w cenie: 80 zł, 60 zł i 50 zł do nabycia  (w naszej parafii – lub parafii dziekańskiej, jeśli zostały przekazane) w Księgarni Diecezjalnej w Toruniu lub na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl.

Część dochodów z koncertu zostanie przeznaczona na cel charytatywny. 

W imieniu Księdza Biskupa Wiesława Śmigla serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.betlejemwpolsce.pl

 

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 24.11.2019

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 24.11.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Przeżywamy dzisiaj niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Za tydzień rozpoczynamy czas Adwentu.  Podczas Mszy św. o godz. 7.00 zostanie poświęcony opłatek wigilijny. Można go odbierać w biurze parafialnym i zakrystii. Przyjęcie poświęconego opłatka jest wyrazem naszej wspólnoty z parafią. Jednocześnie informujemy, że parafia nikogo nie upoważniła, by w jej imieniu roznosił opłatki do domów. 
 2. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 13.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. wraz z rodzicami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. Natomiast na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie formacyjne. 
 3.  Pragniemy bardzo serdecznie podziękować p. Wandzie Rudkiewicz i p. Barbarze Hercka za to, że bezinteresownie dbają o porządek w ogrodzie parafialnym. Godzinami spędzają czas na pielęgnując ogród. Bóg zapłać za poświęcenie i ofiarowany czas. 
 4. Osoby, które zapisały się na wyjazd do Gietrzwałdu, który odbędzie się 7 grudnia br. proszone są o dokonywanie wpłat. 
 5. Wzorem lat ubiegłych przez okres adwentu przy figurze św. Antoniego będzie stał kosz, do którego można składać upominki dla najbiedniejszych. Prosimy, aby składane przedmioty były nowe, a żywność o długim okresie przydatności w trwałych opakowaniach. W niedzielę 15 grudnia Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przeprowadzi zbiórkę na ten cel.  
 6. W sobotę 11 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w parafii pw. Św. Józefa na Bielanach odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Pectus. Bilety w cenie 40 zł są d0 nabycia w zakrystii i biurze parafialnym. 
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy kolejny numer Tygodnika Katolickiego Niedziela.
XXXIII Niedziela Zwykła 17.11.2019

XXXIII Niedziela Zwykła 17.11.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa
  i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień. 
 2. Dziękujemy za ofiary złożone na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
 3. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele obchodzona jest jako Światowy Dzień Solidarności z Ubogimi. 
 4. Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej nr 24 po Mszach św. o godz. 8.30; 10.00  i 11.30 rozdawała będzie Seniorom opaski odblaskowe. 
 5. Członków Wspólnoty Nieustającego Różańca zapraszamy w czwartek                           21 listopada po Mszy św. wieczornej do domu katechetycznego na spotkanie formacyjne połączone z agapą. 
 6. Wspólnota Nieustającego Różańca organizuje wyjazd do Gietrzwałdu na rozważanie siódmej boleści Matki Bożej. Wyjazd 7 grudnia 2019 r. o godz. 6.30. koszt 35 zł. Zapisy pod numerem telefonu podanym na plakacie, który umieszczony jest w gablocie. 
 7. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 13.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. wraz z rodzicami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. Natomiast na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie formacyjne. 
 8. W sobotę 11 stycznia 2020 r. o godz. 19.00 w parafii pw. Św. Józefa na Bielanach odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Pectus. Bilety w cenie 40 zł są d0 nabycia w zakrystii i biurze parafialnym. 
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy kolejny numer tygodnika Niedziela oraz parafialnego Biuletynu. 
XXXI Niedziela Zwykła 3.11.2019

XXXI Niedziela Zwykła 3.11.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa
  i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. Do soboty 9 listopada o godz. 18.00 odprawiamy Mszę św. wspólną za zmarłych polecanych na kartkach wypominkowych,
  a po Mszy św. odmawiamy w ich intencji różaniec. Kartki wypominkowe z imionami i nazwiskami zmarłych można składać przez cały miesiąc w biurze parafialnym i zakrystii. W piątek
  22 listopada o godz. 18.00 odprawimy w ich intencji Msze św.
  i odmówimy różaniec. 
 3. Diecezjalny duszpasterz nauczycieli, ks. Mariusz Wojnowski, zaprasza na Mszę Świętą w intencji zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników oświaty, która zostanie odprawiona we wtorek
  5 listopada o godz. 18.00 w kaplicy Seminarium Duchownego
  (pl. ks. Frelichowskiego 1). 
 4. W przyszłą sobotę 9 listopada odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. 
 5. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza przeznaczona
  na realizację parafialnych inwestycji. Dziękujemy za ofiary składane na kolektę, wpłacane na konto i przekazywane
  w imiennych kopertach. 
 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy kolejny numer tygodnika Niedziela oraz parafialnego Biuletynu.
XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA 27.10.2019

XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA 27.10.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień. 
 2. We środę 30 października w naszej parafii przypada Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczniemy ją Mszą św. o godz. 18.00 i trwać będzie przez całą noc, aż do czwartku 31 października do godz. 18.00. O godz. 15.00 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy do adorowania Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie według wyznaczonego planu. Mamy nadzieję, że ani przez chwilę nie zabraknie modlących się parafian. Szczególnie liczymy na modlitwę w późnych godzinach nocnych. Spróbujmy chociaż przez jedną godzinę być w świątyni na adoracji. Plan Adoracji jest wywieszony w gablocie oraz umieszczony na stronie internetowej i parafialnym biuletynie. 
 3. W piątek 1 listopada przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu odprawimy według porządku niedzielnego. Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 15.00.
 4. W sobotę 2 listopada  przeżywamy Dzień Zaduszny. Dodatkową Mszę św. odprawimy  o godz. 10.00 i 17.00.
 5.  W  I sobotę w Dzień Zaduszny  o godz. 7.15 odmówimy różaniec fatimski. O godz. 8.00 odprawimy Mszę św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca a po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne.  Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w II sobotę 9 listopada.
 6.  Na stoliku wyłożyliśmy kartki wypominkowe, na których prosimy wypisać imiona i nazwiska zmarłych, których powierzymy naszej wspólnej modlitwie. Kartki prosimy składać w biurze parafialnym lub zakrystii. 
 7. Zachęcamy do nabywania książki autorstwa ks. Romana Bulińskiego pt. „Wszystko rozważała w swoim sercu”. Zawiera ona cykl rozważań na temat tajemnic radosnych różańca świętego, które ks. Roman wygłosił dla Wspólnoty Żywego Różańca. Koszt 7 zł. Można nabywać w zakrystii.
 8. Wspólnota Nieustającego Różańca organizuje  wyjazd do Gietrzwałdu na rozważanie siódmej boleści Matki Bożej. Wyjazd 7 grudnia 2019 r. o godz. 6.30. koszt 35 zł. Zapisy pod numerem telefonu podanym na plakacie, który umieszczony jest w gablocie. 
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej . Polecamy najnowszy numer Tyg. Kat. Niedziela oraz nasz parafialny Biuletyn. 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKARMENTU

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKARMENTU

30 / 31 PAŹDZIERNIKA

19.00 – 20.00 Wspólnoty Żywego i Nieustającego Różańca oraz Miłosierdzia Bożego

20.00 – 21.00 Domowy Kościół i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

21.00 – 22.00 Adoracja Indywidualna

22.00 – 23.00 mieszkańcy  ul. Wybickiego, Chodkiewicza, Piaskowej 

23.00 – 24.00 mieszkańcy ul.  Legionów oraz Żwirki i Wigury

24.00 – 1.00 mieszkańcy ul. Lelewela i Żelaznej 

 1.00 – 2.00 mieszkańcy ul. PCK i Czarlińskiego

2.00 – 3.00 mieszkańcy ul. B. Głowackiego, Wiązowej

3.00 – 4.00 mieszkańcy ul. Grudziądzkiej, Ogrodowej

4.00 – 5.00 mieszkańcy ul. Podgórnej, św. Mikołaja i Kordeckiego 

5.00 – 6.00 mieszkańcy ul. Dekerta, Młodzieżowej i Kilińskiego

6.00 – 7.00 mieszkańcy ul.  Kołłątaja

W pozostałych godzinach Adorujemy indywidualnie

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu

 

Diecezjalne, misyjne spotkanie Wspólnot Żywego Różańca w  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie

Diecezjalne, misyjne spotkanie Wspólnot Żywego Różańca w  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie

19 października 2019 r., członkowie  Żywego Różańca naszej parafii, z duchowym przewodnikiem Księdzem Pawłem Wróblewskim podążyli na diecezjalne, misyjne spotkanie  Róż Różańcowych Żywego Różańca. W chełmińskiej farze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wysłuchali relacji przedstawicieli zakonów misyjnych o polskich misjach
na całym świecie. O swojej działalności opowiadali ojcowie redemptoryści i siostry nowicjuszki ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Na drugą część spotkania dotarły dzieci, które wcześniej gościli ojcowie pallotyni w parafii p.w. św. Józefa. Fara wypełniła się po brzegi i wszyscy mogli zobaczyć przedstawienie przygotowane przez dzieci z Parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, którego tematem były misje. Następnie zgromadzeni w kościele pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył
J.E. Ksiądz Biskup Józef Szamocki, a koncelebrowało 40 księży. Na koniec Ksiądz Biskup pobłogosławił miłośników różańca i w radosnej atmosferze zakończyło się spotkanie misyjne Żywego Różańca w diecezji toruńskiej.  

Małgorzata Woźniak

Diecezjalne, misyjne spotkanie Wspólnot Żywego Różańca w  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie

Diecezjalne, misyjne spotkanie Wspólnot Żywego Różańca w  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie

19 października 2019 r., członkowie  Żywego Różańca naszej parafii, z duchowym przewodnikiem Księdzem Pawłem Wróblewskim podążyli na diecezjalne, misyjne spotkanie  Róż Różańcowych Żywego Różańca. W chełmińskiej farze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wysłuchali relacji przedstawicieli zakonów misyjnych o polskich misjach na całym świecie. O swojej działalności opowiadali ojcowie redemptoryści i siostry nowicjuszki ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Na drugą część spotkania dotarły dzieci, które wcześniej gościli ojcowie pallotyni w parafii p.w. św. Józefa. Fara wypełniła się po brzegi i wszyscy mogli zobaczyć przedstawienie przygotowane przez dzieci z Parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, którego tematem były misje. Następnie zgromadzeni w kościele pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Józef Szamocki, a koncelebrowało 40 księży. Na koniec Ksiądz Biskup pobłogosławił miłośników różańca i w radosnej atmosferze zakończyło się spotkanie misyjne Żywego Różańca w diecezji toruńskiej.  

Małgorzata Woźniak

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 20.10.2019

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 20.10.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień. 
 2. Trwa miesiąc październik. Nabożeństwo różańcowe odprawiamy o godz. 7.30 i 17.30.
 3. W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji przy ul. Starotoruńskiej odbywają się doroczne „Dni ze św. Janem Pawłem II”.  W ramach tych dni w poniedziałek 21 października o godz. 12.00 ks. Proboszcz przewodniczył będzie Mszy św. w intencji kobiet, matek rodzin, wdów       a zwłaszcza teściowych. Zapraszamy do udziału w tej Mszy św. We wtorek 22 października o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta suma pod przewodnictwem ks. abp Tomasza Pety, Metropolity Astany. 
 4. Zbliża się miesiąc listopad, czas poświęcony pamięci i modlitwie za zmarłych. Na stoliku wyłożyliśmy kartki wypominkowe, na których prosimy wypisać imiona  i nazwiska zmarłych. Kartki prosimy składać w Biurze parafialnym lub zakrystii..
 5. W dniach 20 – 26 października przeżywamy Światowy Tydzień Misyjny.  Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele misyjne. 
 6. Zachęcamy do nabywania książki autorstwa ks. Romana Bulińskiego pt. „Wszystko rozważała w swoim sercu”. Zawiera ona cykl rozważań na temat tajemnic radosnych różańca świętego, które ks. Roman wygłosił dla Wspólnoty Żywego Różańca. Koszt 7 zł. Można nabywać w zakrystii.
 7. W przyszłą niedziele 27 października z okazji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych prosimy, aby dzieci, przybyły na Msze św. o godz. 11.30 przebrane  za ulubionego świętego. Najciekawsze kreacje będą nagrodzone.
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy kolejny numer Tyg. Kat. Niedziela oraz naszego Biuletynu. 

 

XXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA 13.10.2019

XXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA 13.10.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej na każdy dzień. 
 2. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 13.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. wraz z rodzicami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. Natomiast na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie formacyjne.
 3. Trwa miesiąc październik. Nabożeństwo różańcowe odprawiamy o godz. 7.30 i 17.30.
 4. Dzisiaj przypada 13 dzień miesiąca. Dzień Fatimski. Różaniec odmówimy w naszej świątyni o godz. 17.30.
 5. Przeżywamy Dzień Papieski. Po Mszach św. zbieramy ofiar    do puszek na stypendia przeznaczone dla zdolnych uczniów z ubogich rodzin. Składając nawet najdrobniejszą ofiarę umożliwiamy ubogiej  a zdolnej młodzieży realizację życiowych planów i zdobycie wykształcenia. W ten sposób budujemy Żywy Pomnik św. Janowi Pawłowi II. 
 6. Dziękujemy za ofiary złożone na kolektę gospodarczą. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzebę utrzymania  i funkcjonowania naszej parafii.
 7. Zbliża się miesiąc listopad, czas poświęcony pamięci i modlitwie za zmarłych. Na stoliku wyłożyliśmy kartki wypominkowe, na których prosimy wypisać imiona i nazwiska zmarłych, których powierzymy naszej wspólnej modlitwie. Kartki prosimy składać w Biurze parafialnym lub zakrystii. W wyznaczonym dniu odprawimy za poleconych nam zmarłych wspólną Mszę św. o godz. 18.00, a po Mszy św. odmówimy różaniec wyczytując imiona i nazwiska zmarłych. Zachęcamy, by w tym dniu z całą rodziną uczestniczyć  w Mszy św. przyjmując Komunię św. za zmarłych. Tegoroczne ofiary z wypominków przeznaczone są na inwestycje parafialne.
 8. W dniach 20 – 26 października przeżywamy Światowy Tydzień Misyjny.  W przyszłą niedziele kolekta przeznaczona jest na cele misyjne. 
 9. Zachęcamy do nabywania książki autorstwa ks. Romana Bulińskiego pt. „Wszystko rozważała w swoim sercu”. Zawiera ona cykl rozważań na temat tajemnic radosnych różańca świętego, które ks. Roman wygłosił dla Wspólnoty Żywego Różańca. Koszt 7 zł. Można nabywać w zakrystii.
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy kolejny numer Tyg. Kat. Niedziela oraz naszego Biuletynu. 

 

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

7 października przeżywaliśmy w naszej parafii wielkie święto – imieniny naszej patronki – Matki Bożej Różańcowej-Zwycięskiej. Dzień po odpuście parafialnym, jak co roku, wyruszyła pielgrzymka do Parafii Świętego Józefa- Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby podziękować Maryi za opiekę i łaski, jakie za jej pośrednictwem spływają na naszą parafię . Pielgrzymkę zapoczątkował  49 lat temu, Ksiądz Prałat Stanisław Kardasz, który i tym razem nie opuścił pielgrzymów. Mimo padającego deszczu, pod przewodnictwem Księdza Pawła Wróblewskiego grupa pielgrzymkowa dotarła do celu. Po drodze pielgrzymi modlili się rozważając Tajemnice Bolesne Różańca Świętego. Na miejscu grupę powitał serdecznie proboszcz parafii św. Józefa ojciec Wojciech Zagrodzki i zaprosił do wspólnej modlitwy, a także przekazał życzenia i pozdrowienia dla całej parafii Matki Bożej Zwycięskiej. W przyszłym roku zapraszamy wszystkich parafian do udziału w odpuście i jubileuszowej, 50-tej pielgrzymce.

Małgorzata Woźniak

XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA 06.10.2019

XXVII NIEDZIELA  ZWYKŁA 06.10.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. Jutro wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej. W naszej Wspólnocie parafialnej przeżywamy odpust parafialny. Zapraszamy do uczestniczenia w sumie odpustowej o godz. 18.00, której przewodniczył będzie ks. Łukasz Skarżyński, proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu. Tradycyjnie dzień po odpuście parafialnym udajemy się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bielanach. Wymarsz we wtorek sprzed kościoła o godz. 16.30. 
 3. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza. W najbliższym czasie musimy zakupić olej do ogrzewania naszej świątyni. Kupno oleju to koszt ok. 6 tys. złotych. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzebę utrzymania i funkcjonowania naszej parafii.
 4. Wspólnota Żywego Różańca w sobotę 19 października br. organizuje wyjazd na ogólno-diecezjalne Misyjne spotkanie Róż Różańcowych w Chełmnie nad Wisłą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Wyjazd o godz.8.30, koszt około 20 zł. Zapisy we wtorki i środy po Mszach Św.     o godz. 18.00 – przy bocznym wyjściu z kościoła od strony tablicy ogłoszeń u zelatora Żywego Różańca lub pod numerem telefonu podanym w gablocie /tel. 665 410 796/. Zostały jeszcze cztery miejsca wolne.
 5. Zbliża się miesiąc listopad, czas poświęcony pamięci i modlitwie za zmarłych. Na stoliku wyłożyliśmy kartki wypominkowe, na których prosimy wypisać imiona i nazwiska zmarłych, których powierzymy naszej wspólnej modlitwie. Kartki prosimy składać w Biurze parafialnym lub zakrystii. W wyznaczonym dniu odprawimy za poleconych nam zmarłych wspólną Mszę św. o godz. 18.00, a po Mszy św. odmówimy różaniec wyczytując imiona i nazwiska zmarłych. Zachęcamy, by w tym dniu z całą rodziną uczestniczyć  w Mszy św. przyjmując Komunię św. za zmarłych. Tegoroczne ofiary z wypominków przeznaczone są na inwestycje parafialne.
 6. W przyszłą niedzielę 13 października przeżywamy Dzień Papieski. W tym dniu budujemy żywy pomnik Jana Pawła II, zbierając ofiary do puszek przeznaczone na pomoc w nauce dla  zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. 
 7. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 13.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św., oraz ich rodziców. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. Natomiast na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy młodzież, która przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. 
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz parafialnego Biuletynu. 

 

XXVI NIEDZIELA  ZWYKŁA 29.09.2019

XXVI NIEDZIELA  ZWYKŁA 29.09.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień. 
 2. W dzisiejszą niedzielę, w naszej diecezji jest przeprowadzana zbiórka do puszek przeznaczona na Caritas Diecezji Toruńskiej. W wielu dziedzinach pomocowych naszej Caritas znajduje się pomoc finansowa dla chorych na leki, niepełnosprawnych
  na rehabilitację i konieczny sprzęt, poszkodowanych losowo na naprawę szkód. Bez środków finansowych mogących popłynąć z diecezji od wiernych świadczenie pomocy jest bardzo utrudnione.
 3. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W piątek okazja
  do spowiedzi od 17.00 do 18.00. W I sobotę o godz. 7.15 odmówimy różaniec fatimski. O godz. 8.00 odprawimy Mszę św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca,
  a po Mszy św. spotkanie formacyjne. W I sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
 4. W sobotę na godz. 10.00 do salki parafialnej zapraszamy na próbę scholki parafialnej. Dzieci, które chcą śpiewać na Chwałę Bożą zachęcamy do wstępowania do scholki. Natomiast w czwartek na godz. 18.45 zapraszamy na próbę Zespołu Młodzieżowego. 
 5. W sobotę 5 października będziemy gościć w naszej Parafii Chór Akademicki UMK
  wraz z chórzystami z Olenburga (Niemcy). Podczas Mszy św. o godz. 18.00 chórzyści uświetnią Liturgię, a po Eucharystii zapraszamy na krótki koncert.
  Serdecznie zapraszamy.
 6. W poniedziałek 7 paździenika obchodzić  będziemy Święto Matki Bożej Różańcowej. Jest to święto naszej wspólnoty – odpust parafialny. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w niedzielę 6 października pół godziny przed Mszą świętą o godz.: 8.30, 10.00, 13.00, 15,00.  Wspólnie zanieśmy prośby o potrzebne łaski dla naszych rodzin, Parafii, Ojczyzny i Kościoła. 
 7. Wspólnota Żywego Różańca w sobotę 19 października br. organizuje wyjazd
  na ogólno-diecezjalne Misyjne spotkanie Róż Różańcowych w Chełmnie nad Wisłą
  w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Wyjazd o godz.9.00, koszt około 20 zł. Zapisy we wtorki i środy po Mszach Św. o godz. 18.00 – przy bocznym wyjściu z kościoła
  od strony tablicy ogłoszeń u zelatora Żywego Różańca lub pod numerem telefonu podanym w gablocie /tel. 665 410 796/.
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej Niedziela. Polecamy Biuletyn parafialny.

 

 

XXV NIEDZIELA  ZWYKŁA 22.09.2019

XXV NIEDZIELA  ZWYKŁA 22.09.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. Dziękujemy za ofiary złożone na kolektę. Przeznaczone są na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
 3. W poniedziałek 23 września wspominamy św. O. Pio z Pietrelciny.  O godz. 17. 30 odmówimy litanię do św. O. Pio. 
 4. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 13.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św., oraz ich rodziców. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne.
 5. Wspólnota Żywego Różańca w sobotę 19 października br. organizuje wyjazd na ogólno-diecezjalne Misyjne spotkanie Róż Różańcowych w Chełmnie nad Wisłą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Wyjazd o godz.9.00, koszt około 20 zł. Zapisy we wtorki i środy po Mszach Św.  o godz. 18.00 – przy bocznym wyjściu z kościoła od strony tablicy ogłoszeń u zelatora Żywego Różańca lub pod numerem telefonu podanym w gablocie /tel. 665 410 796/.
 6. W przyszłą niedzielę w naszej diecezji przeprowadzona będzie zbiórka do puszek przeznaczona na Caritas Diecezji Toruńskiej. W wielu dziedzinach pomocowych naszej Caritas znajduje się pomoc finansowa dla chorych na leki, niepełnosprawnych na rehabilitację i konieczny sprzęt, poszkodowanych losowo na naprawę szkód. Bez środków finansowych mogących popłynąć z diecezji od wiernych świadczenie pomocy jest bardzo utrudnione.
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i parafialnego Biuletynu. 

 

Polska pod Krzyżem

Polska pod Krzyżem

14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, spotkaliśmy się po krzyżem misyjnym w Ogrodach Maryi,  łącząc się z ogólnopolską akcją Polska pod Krzyżem. W obliczu kryzysu wiary, którego doświadczamy obecnie w Kościele, pragniemy podjąć próbę  osobistego nawrócenia i powrotu do Pana Boga, aby odnowić swoją wiarę u jej źródeł, pod krzyżem, tam, gdzie wszystko się zaczęło. To jest szansa na odnowę Polski. Po odśpiewaniu pieśni ” Z dawna Polski Tyś Królową”   modliliśmy się odmawiając Tajemnice Bolesne Różańca Świętego. Modlitwę, opartą na rozważaniach św. Maksymiliana Marii Kolbego prowadził ksiądz Krzysztof Adamski. Następnie ze śpiewem „My chcemy Boga Panno Święta” przeszliśmy do kościoła, aby tu adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Podczas adoracji wsłuchiwaliśmy się we fragmenty „Listu okólnego do Przyjaciół Krzyża”, św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Na koniec odnowiliśmy akt oddania Polski i Polaków pod panowanie Chrystusa Króla Wszechświata. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem przystąpiliśmy do udziału w Mszy Świętej.

Małgorzata Woźniak

XXIV NIEDZIELA  ZWYKŁA 15.09.2019

XXIV NIEDZIELA  ZWYKŁA 15.09.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii
  na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. Dzisiaj po Mszach św. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przeprowadzi zbiórkę do puszek przeznaczoną na obiady dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 24.
 3. We środę wspominamy św. Stanisława Kostkę, Patrona Polski. 
 4. W czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.45 zapraszamy do salki parafialnej na próbę Zespołu Młodzieżowego. W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się próba scholki parafialnej. Zachęcamy do wstępowania w szeregi zespołu i scholii, aby śpiewać na Chwałę Boga.
 5. Spotkanie formacyjne dla kandydatów na ministrantów, ministrantów i lektorów odbędzie się w sobotę o godz. 10.00 w salce ministranckiej. 
 6. W przyszłą niedzielę na mszę św. o godz. 13.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Św., oraz ich rodziców. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne.
 7. Wspólnota Żywego Różańca w sobotę 19 października br. organizuje wyjazd na ogólno-diecezjalne Misyjne spotkanie Róż Różańcowych w Chełmnie nad Wisłą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Wyjazd o godz.9.00, koszt około 20 zł. Zapisy we wtorki i środy po Mszach Św.           o godz. 18.00 – przy bocznym wyjściu z kościoła od strony tablicy ogłoszeń u zelatora Żywego Różańca lub pod numerem telefonu podanym w gablocie /tel. 665 410 796/.
 8. Dzisiaj po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla młodzieży, która w tym roku ukończyła klasę VIII i pragnie rozpocząć przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, który planujemy na jesień 2020 r.  
 9. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
 10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i parafialnego Biuletynu. 

 

XXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA 08.09.2019

XXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA 08.09.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opiekli Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień. 
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzebę utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na kolektę gospodarczą. Przeznaczamy je na realizowanie parafialnych inwestycji.
 3. W piątek przypada 13 dzień miesiąca. W tym dniu o godz. 18.00 odprawimy Mszę św., a następnie w Ogrodzie  odmówimy Różaniec Fatimski.
 4. W najbliższą sobotę w święto Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się we Włocławku ogólnopolska wielka modlitwa pt. POLSKA POD KRZYŻEM. Pragniemy duchowo włączyć się w to wydarzenie i zamanifestować nasze przywiązanie do krzyża i do wartości, których jest symbolem. Zapraszamy w sobotę na godz. 17.00 pod krzyż misyjny umieszczony w naszym ogrodzie. Trwać będziemy na modlitwie i odmówimy tajemnice bolesne różańca świętego. 
 5. W sobotę 14 września na godz. 10.00 zapraszamy ministrantów
  i lektorów na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w salce ministranckiej. Zachęcamy też chłopców do wstępowania w szeregi ministrantów. Można zgłaszać się do ks. Pawła w zakrystii przed każdą niedzielną Mszą św. 
 6. W przyszłą niedzielę Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przeprowadzi zbiórkę do puszek przeznaczoną na obiady dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 24.
 7. Rozpoczynamy całoroczne przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Zapraszamy wszystkich, którzy w tym roku ukończyli klasę VIII i pragną przyjąć Sakrament Bierzmowania w naszej parafii, również starszych, na Mszę św. w przyszłą niedzielę o godz. 18.00, po której odbędzie się spotkanie organizacyjne. Bierzmowanie zaplanowane jest wczesną jesienią 2020 roku.
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Niedzieli.
Pielgrzymka do Loretto, Niepokalanowa i  Rybna

Pielgrzymka do Loretto, Niepokalanowa i  Rybna

31 sierpnia 2019r., jak zwykle z samego rana, wyruszyła pielgrzymka, zorganizowana przez Wspólnotę Nieustającego Różańca, do Centrum Różańcowego w Loretto koło Wyszkowa, Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana Kolbego  w Niepokalanowie oraz do Wspólnoty Sióstr Służebniczek Miłosierdzia Bożego w Rybnie. Duchowym przewodnikiem pielgrzymki był ksiądz Krzysztof Adamski. 

Na początku przybyliśmy do Loretto koło Wyszkowa, gdzie błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie w roku  1927 zakupił duży majątek pod nazwą Zenówka, położony nad rzeką Liwiec. Dnia 27 marca 1929 roku zmieniono urzędową nazwę miejscowości na Loretto, nawiązując w ten sposób bezpośrednio do Sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto (pisane przez jedno „t”) koło Ankony we Włoszech. Powstało tu Zgromadzenie Sióstr Loretanek. Na miejscu wybudowano kaplicę, która od momentu sprowadzenia z Włoch figury Matki Bożej Loretańskiej – jest pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej. W nowym kościele, zbudowanym dla pielgrzymów, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej,
a następnie modliliśmy się, odmawiając część różańca świętego przy grocie Matki Bożej.  Przepiękne miejsce w środku lasu, przepełnione ciszą i spokojem w bliskości z Matką Bożą  nakłaniało do dłuższego pobytu, ale musieliśmy ruszać dalej. Czekał na nas Wilanów – siedziba letnia króla Jana III Sobieskiego. 

Po zwiedzeniu pałacu i spacerze po ogrodach udaliśmy się do Niepokalanowa. Wieczorem wysłuchaliśmy oratorium o pokoju w wykonaniu niepokalanowskiego zespołu „Miriam”, chóru i orkiestry symfonicznej z okazji  pierwszej rocznicy konsekracji kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu „Gwiazda Niepokalanej” Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie. „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” to idea utworzenia na świecie dwunastu ośrodków wieczystej adoracji w intencji pokoju zainspirowana słowami św. Jana Pawła II o Maryi jako Niewieście Eucharystii. Pierwszy z nich powstał w Ziemi Świętej                   w 2009 w Betlejem, a kolejne w Oziornoje w Kazachstanie, w Medjugorie, w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Namyang w Korei Południowej i Kibeho w Rwandzie, Dagupan na Filipinach. Kaplica w Niepokalanowie jest ósmą Gwiazdą. O każdej porze dnia i nocy wierni mogą adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W niedzielę zwiedziliśmy Muzeum św. Maksymiliana Kolbego i wysłuchaliśmy przejmującej opowieści o świętym franciszkaninie. Następnie obejrzeliśmy Panoramę Tysiąclecia – ruchomą szopkę wykonaną przez zakonników w 1966 roku przedstawiającą historię Polski oraz rolę Kościoła i wiary w jej dziejach, opatrzone muzyką i komentarzem w wykonaniu Janusza Zakrzeńskiego, wybitnego, nieżyjącego już aktora.   Potem uczestniczyliśmy w przepięknym Misterium Męki Pańskiej- pokazanym za pomocą scenografii i figur, które również wyszły spod ręki zakonników. Obydwa przedstawienia dostarczyły wielu wzruszeń. 

Ostatnim miejscem naszej pielgrzymki było Rybno. Wspólnota Sióstr Służebniczek Miłosierdzia Bożego powstała w roku 2001 jako odpowiedź na skierowane do św. siostry Faustyny Kowalskiej żądanie Pana Jezusa, dotyczące utworzenia Zgromadzenia zakonnego o charakterze klauzurowym w celu wypraszania Bożego Miłosierdzia dla świata, ze szczególnym uwzględnieniem kapłanów i osób zakonnych.  Najpierw wysłuchaliśmy historii powstania wspólnoty, a następnie, wraz z siostrami modliliśmy się do Miłosierdzia Bożego. To niepozorne miejsce na mapie Polski z kaplicą i obrazem Jezusa Miłosiernego dostarczyło nam znowu wielu duchowych przeżyć. Teraz już mogliśmy wrócić do Torunia.

Małgorzata Woźniak

 

 

XXII NIEDZIELA  ZWYKŁA 01.09.2019

XXII NIEDZIELA  ZWYKŁA 01.09.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. W naszej parafii witamy s. Bernadetę z Ułan Ude na Syberi. Po Mszy św. można złożyć ofiarę na utrzymanie misji.
 3. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od 17.00 do 18.00. W I sobotę o godz. 7.15 odmówimy różaniec fatimski. O godz. 8.00 odprawimy Mszę św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca a po Mszy św. spotkanie formacyjne. W I sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
 4. W przyszłą sobotę na godz. 10.00 do salki parafialnej zapraszamy na próbę scholki parafialnej. Dzieci, które chcą śpiewać na Chwałę Bożą zachęcamy do wstępowania do scholki. Natomiast w czwartek na godz. 18.45 zapraszamy na próbę Zespołu Młodzieżowego. 
 5. W sobotę 14 września na godz. 10.00 zapraszamy ministrantów i lektorów na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w salce ministranckiej. Zachęcamy też chłopców do wstępowania w szeregi ministrantów. Można zgłaszać się do ks. Pawła w zakrystii przed każdą niedzielną Mszą św. 
 6. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, przeznaczona na realizowanie parafialnych inwestycji. Dziękujemy za ofiary składane na kolektę, wpłacane w kopertach imiennych i na konto parafialne. Ze względu na liczne pożary kościołów parafie zobowiązane zostały do zamontowania hydrantów oraz oświetlenia awaryjnego. Te prace musimy wykonać do                              31 grudnia 2021 roku. Są to kosztowne inwestycje. Nadmienię, iż nasza świątynia posiada monitoring przeciw pożarowy. Pomimo tego musimy wykonać powyższe prace, gdyż tak stanowi prawo. 
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Niedzieli. 

 

XXI Niedziela Zwykła 25.08.2019

XXI Niedziela Zwykła 25.08.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii siostrę Bernadetę, dominikankę, pracującą w Ułan Ude na Syberii. Siostra opowie nam o pracy wśród Polonii na Syberii oraz wśród miejscowej ludności  buriackiej. Po Mszy św. przed kościołem będzie można złożyć siostrze dar na utrzymanie polskiej parafii na Syberii, która liczy zaledwie kilkadziesiąt osób.  Na stronie internetowej można zapoznać się z materiałami z tej misyjnej placówki.
 3. W poniedziałek 26 sierpnia przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
 4. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od  9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać  w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00. 
 5. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 odprawimy Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Pierwszoklasistom poświęcimy tornistry. 
 6. Dziękujemy Pani Danucie Puzon za ofiarowanie białych storczyków do naszej świątyni. Bóg zapłać. 
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Niedzieli. 

 

XX NIEDZIELA  ZWYKŁA 18.08.2019

XX NIEDZIELA  ZWYKŁA 18.08.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Bernarda, opata i dra Kościoła; we środę św. Piusa X; w czwartek Najświętszą Maryję Pannę Królową; w sobotę św. Bartłomieja, Apostoła
 3. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00. 
 4. Osoby wyjeżdżające w dniach 31.08 – 1.09 na pielgrzymkę do Niepokalanowa proszone są o uzupełnienie wpłat.
 5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy Tygodnik Kat. Niedziela. 

 

XIX NIEDZIELA  ZWYKŁA 11.08.2019

XIX NIEDZIELA  ZWYKŁA 11.08.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. We wtorek przeżywamy 13 dzień miesiąca – Dzień Fatimski.
  O godz. 18.00 odprawimy Mszę św., a po Mszy w ogrodzie odprawimy modlitwę różańcową.
 3. We środę obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.
 4. W czwartek przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. odprawimy według porządku niedzielnego. Na wszystkich Mszach św. będziemy błogosławili kłosy zbóż, ziół i kwiatów, owoców i warzyw.
 5. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek
  od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.30 – 17.00. Sprawy pilne można zgłaszać w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja
  do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00.
 6. Dziękujemy za ofiary złożone na kolektę gospodarczą, wpłacane na konto parafialne oraz w imiennych kopertach.
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy Tygodnik Katolicki Niedziela.

 

XVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA 04.08.2019

XVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA 04.08.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 6.00 w toruńskiej katedrze wyruszyła Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z naszej parafii na pielgrzymkę wyruszyli ks. Krzysztof Adamski i ks. Proboszcz. Do celu pielgrzymi dotrą 12 sierpnia. 
 3. We wtorek przeżywamy Święto Przemienienia Pańskiego; w piątek Św. Teresy Benedykty od Krzyża, Dziewicy i Męczennicy, Patronki Europy; w sobotę św. Wawrzyńca, Diakona i Męczennika 
 4. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00. 
 5. Trwa tzw. Minipielgrzymka, wędrująca między kościołami Torunia, która duchowo łączy się z pielgrzymami wędrującymi na Jasną Górę. Program Minipielgrzymki wywieszony jest w gablocie przed kościołem.
 6. W przyszłym tygodniu kolekta gospodarcza. Przeznaczymy ją na realizowanie naszych inwestycji. Bóg zapłać za ofiary składane na kolektę, wpłacane na konto parafialne i w imiennych kopertach.
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy Tygodnik Kat. Niedziela. 

 

XVII NIEDZIELA  ZWYKŁA 28.07.2019

XVII NIEDZIELA  ZWYKŁA 28.07.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. Tradycyjnie 4 sierpnia po Mszy św. o godz. 6.00 w toruńskiej Katedrze wyruszy Piesza Pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę. Do celu pielgrzymi dotrą 12 sierpnia.  Przewodnikiem Grupy Białej jest ks. Mariusz Ciesielski, wikariusz parafii pw. Św. Antoniego w Toruniu. Zapisy do grupy białej w parafii pw. św. Antoniego od 1 sierpnia w godz. 16.00 – 18.00. Z naszej parafii na pielgrzymkę idzie ks. Krzysztof Adamski oraz ks. Proboszcz.
 3. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać  w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00. 
 4. W tym tygodniu przeżywamy I piątek i sobotę miesiąca. W I piątek okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00.
 5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy Tygodnik Kat. Niedziela. 

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.07.2019

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.07.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy, parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień. 
 2. W dniach od 4 – 12 sierpnia trwać będzie piesza pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę. Przewodnikiem Grupy Białej jest ks. Mariusz Ciesielski, wikariusz parafii pw. Św. Antoniego w Toruniu. Dzisiaj po Mszach św. do koszyka przy wyjściu ze świątyni można złożyć ofiarę na organizację pielgrzymki. Chodzi o dofinansowanie kosztów transportu, nagłośnienia, zakupu opatrunków i  leków itp. Wraz z ofiarą można złożyć wypisaną na kartce intencję, która będzie omadlana podczas całej pielgrzymki. Ofiary i intencje modlitewne przekażemy przewodnikowi Grupy Białej. Zapisy na pielgrzymkę od 1 sierpnia w parafii pw. Św. Antoniego. Szczegóły na plakacie. 
 3. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00. 
 4. Wspólnota Nieustającego Różańca w dniach 31.08 – 1.09 br., zaprasza na pielgrzymkę do Loretto koło Warszawy, Niepokalanowa i Rybna. Koszt 250 zł. Szczegóły na plakacie w gablocie. 
 5. W poniedziałek 22 lipca gościć będziemy pielgrzymów 30 Pielgrzymki Biegowej  z Bytowa do Częstochowy. Osoby, które chciałyby przyjąć na nocleg pielgrzymów prosimy o zgłoszenie w zakrystii. Potrzebujemy jeszcze miejsc noclegowych dla kilku pielgrzymów.  Pielgrzymi przybędą do parafii ok. godz. 17.00. O godz. 18.00 będą uczestniczyli we Mszy św. o godz. 18.00 i ok. 19.00 przybędą na nocleg. We wtorek po Mszy św.  o godz. 8.00 wyruszą na dalszą trasę. 
 6. We wtorek 23 lipca o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo ku czci św. O. Pio.
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Niedziela

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA  14.07.2019

XV NIEDZIELA ZWYKŁA  14.07.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy, parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. Dziękujemy za ofiary złożone na kolektę gospodarczą, wpłacane na konto parafialne oraz w imiennych kopertach.
 3. W dniach od 4 – 12 sierpnia trwać będzie piesza pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę. Przewodnikiem Grupy Białej jest ks. Mariusz Ciesielski, wikariusz parafii pw. Św. Antoniego w Toruniu. W przyszłą niedzielę po Mszach św. będzie można złożyć przy wyjściu z Kościoła ofiarę na organizację pielgrzymki. Chodzi o dofinansowanie kosztów transportu, nagłośnienia, zakupu napojów, leków itp. Ofiary przekażemy przewodnikowi Grupy Białej. Zapisy na pielgrzymkę od 1 sierpnia w parafii pw. Św. Antoniego. Szczegóły na plakacie.
 4. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00.
 5. Wspólnota Nieustającego Różańca w dniach 31.08 – 1.09 br., zaprasza na pielgrzymkę do Loretto koło Warszawy, Niepokalanowa i Rybna. Koszt 250 zł. Szczegóły na plakacie w gablocie.
 6. W poniedziałek 22 lipca gościć będziemy pielgrzymów 30 Pielgrzymki Biegowej  z Bytowa do Częstochowy. Osoby, które chciałyby przyjąć na nocleg pielgrzymów prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub biurze parafialnym. Również osoby, które przyjmują stałych pielgrzymów proszone są o zgłoszenie tego faktu. W tym roku będziemy gościli 33 pielgrzymów. Prosimy o życzliwe przyjęcie. Potrzebujemy jeszcze miejsc dla 28 pielgrzymów.
 7. W przyszłą niedzielę gościć będziemy Młodzież, Stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia.
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Niedziela

 

Rozważanie 3 Boleści Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Rozważanie 3 Boleści Matki Bożej w Gietrzwałdzie

6 lipca br. pielgrzymi z Torunia i okolic,  zgromadzeni przez Wspólnotę Nieustającego Różańca Świętego naszej parafii,  wyruszyli w kolejną już pielgrzymkę do Gietrzwałdu , aby rozważać Trzecią Boleść Matki Bożej – Zgubienie Jezusa.  Rozważania te ofiarowano w intencji „o świętość życia dla duchowieństwa, osób życia konsekrowanego, o nowe, liczne, święte powołania kapłańskie”. Już w autokarze wsłuchiwaliśmy się w konferencję przygotowaną przez Ks. Krzysztofa Adamskiego dot. potrzeby  duchowego wzrastania wszystkich wierzących, odnajdywania Boga w codziennym życiu i zawierzenia mu w pełni. W tym dniu również kończyła swoją drogę XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin, Wspólnot Nieustającego Różańca z Łomianek do Gietrzwałdu. Nasza grupa przyłączyła się do pielgrzymów w Łajsach i ostatnie 4 kilometry towarzyszyliśmy pątnikom. Razem powitaliśmy Matkę Bożą Gietrzwałdzką. Wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a następnie, modliliśmy się na Różańcu, na dróżkach różańcowych. Nasz pobyt w Gietrzwałdzie zakończyliśmy Drogą Krzyżową i pełni duchowej radości wróciliśmy do Torunia.

Małgorzata Woźniak

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  06.07.2019

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  06.07.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy, parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień. 
 2. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać   w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00. 
 3. Wspólnota Nieustającego Różańca w dniach 31.08 – 1.09 br., zaprasza na pielgrzymkę do Loretto koło Warszawy, Niepokalanowa i Rybna. Koszt 250 zł. Szczegóły na plakacie w gablocie. 
 4. W poniedziałek 22 lipca gościć będziemy pielgrzymów 30 Pielgrzymki Biegowej  z Bytowa do Częstochowy. Osoby, które chciałyby przyjąć na nocleg pielgrzymów prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub biurze parafialnym. Również osoby, które przyjmują stałych pielgrzymów proszone są o zgłoszenie tego faktu. W tym roku będziemy gościli 33 pielgrzymów. Prosimy o życzliwe przyjęcie
 5. W sobotę przeżywamy 13 dzień miesiąca. Po Mszy św. o godz. 18.00 procesyjnie wyjdziemy do ogrodu odmawiając modlitwę różańcową.  
 6. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza przeznaczona na realizowanie parafialnych inwestycji. Przed nami modernizacja systemu wentylacji w kościele, który obecnie działa w trybie awaryjnym. Po 15 lipca otrzymamy nową część potrzebną do prawidłowego działania systemu Koszt tej inwestycji to ok. 2 tys. zł.   Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Niedziela

 

Wspieramy misje

Wspieramy misje

Befasy – misja z przyszłością!

Pozdrawiam wszystkich parafian z parafii Matki Bożej Zwycięskiej z ks. proboszczem Dariuszem.

Te pozdrowienia ślę z Befasy, z misji, która dostała nowego wiatru w misyjne żagle, kiedy Misjonarze Oblaci objęli ją 27 października 2016 roku. Mieści się ona w południowo-zachodniej części Madagaskaru. Trzy lata temu gościłem w Waszej parafii na Niedzieli Misyjnej.  Od wtedy prosiłem Was o wsparcie duchowe i materialne i wspólnie zaczęliśmy budować tę misję poprzez Wasze modlitwy i ofiary. 

Od tego czasu wiele się zmieniło.  Mamy piękną szkołę podstawową z ponad 200 dziećmi, dzięki pomocy mojej rodzinnej parafii św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim, Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu, Parafii św. Antoniego z Torunia na Wrzosach, naszej Delegaturze na Madagaskarze oraz Przyjaciołom Misji z Malmö ze Szwecji i wielu anonimowych Przyjaciół Misji Befasy.

Od tego roku szkolnego rozpoczęliśmy nasze gimnazjum z ponad dwudziestoma uczniami.  

Obejmujemy tą pomocą prawie 300 dzieci w naszej szkole podstawowej i gimnazjum. Pomagamy w płaceniu czesnego, zakupie przyborów szkolnych i kantynie szkolnej, która każdego tygodnia, od stycznia, karmi 300 dzieci ! To naprawdę wielka pomoc za którą w imieniu dzieci i rodziców serdecznie dziękuję !

Otworzyliśmy też nową szkołę w dużej wiosce Misokitsy, gdzie mamy już ponad 70 dzieci. Tam też staramy się dokarmiać te dzieci, bo od stycznia do maja jest wielki kryzys żywnościowy i wtedy na zadane pytania dzieciom, co jadłeś rano? Odpowiadają: piłem gorącą wodę z ziołami! A na obiad? Kawałek manioku roztopionego w wodzie! A wieczorem? Wieczorem idę wcześniej spać żeby zapomnieć o głodzie! Myślę, że komentarz jest zbędny! Nie pozwólmy żeby dzieci na świecie były głodne!

Kolejną radością to  generalna przebudowa i rozbudowa naszej misyjnej świątyni św. Tereski od Dzieciątka Jezus. Trwało to długo, bo dawny Kościół był naprawdę w rozsypce. Z pomocą najpierw przyszła nam Archidiecezja Poznań z jej Arcypasterzem Ks. Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który nam przekazał pokaźną sumę na to dzieło i zainteresował się misją Befasy w sposób szczególny, obejmując ją swym patronatem i modlitwą.  Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu mogliśmy poświęcić nasz Kościół 11 listopada 2018 roku, w 100-tną rocznicę Niepodległości Polski. Dokonali tego dwaj biskupi naszej diecezji Morondava, biskup Raharilamboniaina Marie Fabien, ordynariusz oraz biskup emeryt Joseph Donald Peletier, wraz z wieloma księżmi, siostrami zakonnymi i całą rzeszą chrześcijan. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za to piękne dzieło uczynione  wieloma pomocnymi dłońmi z różnych stron świata!

Kolejne dzieło w naszej misji, to mały szpital – dyspenser. To projekt skierowany przez naszą Delegaturę na Madagaskarze do organizacji charytatywnej „Redemptoris Missio”. Budynek jest już na ukończeniu i mamy zamiar uroczyście otworzyć nasz szpitalik w sierpniu tego roku, przy udziale delegacji z Archidiecezji Poznańskiej oraz przedstawicieli „Redemptoris Missio”. 

Już od początku obecności Oblatów w Befasy widzieliśmy potrzebę takiej medycznej instytucji, gdyż opieka medyczna na Madagaskarze pozostawia wiele do życzenia. W Dystrykcie Befasy każdego roku umiera prawie 300 kobiet lub dzieci przy porodach. Brak fachowej położnej, dobrej formacji dla tradycyjnych położnych,  brak higieny i powikłania poporodowe, to najczęstsza przyczyna zgonów. A przy tym śmiercionośna malaria, która dziesiątkuje tutejszą populacje. 

Liczymy, że „Redemptoris Missio” będzie nam podsyłało wolontariuszy o profesjonalnym przygotowaniu medycznym. Będziemy potrzebowali lekarzy, położnych, dentystów, ginekologów i innych specjalistów gotowych poświęcić swój czas i profesjonalizm dla misji. Myślimy też o małych przychodniach w buszu. To wielkie plany, ale wszystko powierzamy opiece Opatrzności Bożej, która wszystkim kieruje i Niepokalanej, która wskazuje drogę.

 Niech patronka naszej przychodni, wspaniała Pani doktor Wanda Błeńska, też za nami oręduje w Niebie. 

Oprócz dzieł w Befasy, wybudowaliśmy już  2 Kościoły w buszu, jeden w wiosce Marohetay a drugi w wiosce Beleo. Wybudowaliśmy też Dom Misjonarza w wiosce Misokitsy, który będzie też spełniał rolę małej przychodni w buszu. 

Chcemy też zacząć projekty studni w różnych wioskach, aby zmniejszyć choroby związane z brudną wodą. 

Misja Befasy w ostatnich dwóch latach przeżyła też wiele tragedii. Rozboje tak zwanych „dahalo” – czyli miejscowych bandytów, dały się we znaki. Skradzionych ponad 2000 byków tylko z naszego miasteczka, z których pozostało tylko kilkanaście. Zabrali ludziom środek lokomocji i narzędzie pracy. Zaprzęg byków służył do przewozu ludzi i towarów, jak również używano byków do uprawy roli. Tylko w zeszłym roku wykonano 6 egzekucji publicznych samo sądnych na bandytach. Ile to nocy przeżyliśmy pod obstrzałem „dahalo”, gdzie ginęli ludzie od bandytów i od niewinnych mieszkańców  Befasy. To prawdziwe dramaty, utrata kogoś z rodziny lub troska o ciężko rannego człowieka, który nie ma większych szans na przeżycie przy poziomie miejscowej medycyny!

Obecnie ludność malgaska ma nadzieję na poprawę bezpieczeństwa,  w związku z nowym prezydentem tego kraju, wybranym w grudniu ubiegłego roku. Szczerze się o to modlimy, bo jesteśmy wszyscy zmęczeni tą trudną sytuacją i nieprzespanymi nocami. 

Jako misja staramy się rozwijać to małe miasteczko, wraz z przyległymi wioskami. Jako Dystrykt ma ono prawie 30 000 ludności. Większość nie umie ani pisać ani czytać. Sytuacja medyczna tragiczna. Większość z nich to animiści, Dobra Nowina jeszcze do nich nie dotarła. Mówi się o 10 % Chrześcijan  w naszym regionie. 

Jednak jesteśmy optymistami i pokładamy nadzieję w Bogu, a przez Niego w dzieciach, młodzieży i coraz liczniejszych wiernych w naszych Kościołach. Wspólnie zadbajmy o dobrą przyszłość dla Befasy !

Z wdzięcznością i podziękowaniem za wszelkie dobro, które razem czynimy dla misji Befasy, zapewniamy o modlitwie, 

o. Marek Ochlak, omi 

Misjonarz Oblat z Befasy

Szkoła podstawowa, college i kantyna Befasy

Powstający szpital w Befasy

Bezpieczeństwo i trudy podróży

Kantyna szkolna

Kościół i szkoły w Befasy

Zdjęcia z Befasy

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  30.06.2019

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  30.06.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy, parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień. 
 2. Rozpoczął się czas letniego wypoczynku. Życzymy wszystkim bezpiecznych i błogosławionych wakacji. Pamiętajmy o przestrzeganiu trzeciego przykazania Bożego „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.  Dziękujemy za cały rok pracy wszystkim grupom, wspólnotom i stowarzyszeniom posługującym w naszej parafii.
 3. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać                        w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00. 
 4. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, piątek i sobotę miesiąca.  W piątek okazja do spowiedzi w godz. 17.00 do 18.00. W sobotę o godz. 7.15 odmówimy różaniec fatimski.
 5. Wspólnota Nieustającego Różańca w dniach 31.08 – 1.09 br., zaprasza na pielgrzymkę do Loretto koło Warszawy, Niepokalanowa i Rybna. Koszt 250 zł. Szczegóły na plakacie w gablocie. 
 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Niedziela. W czasie wakacji nie wydajemy parafialnego Biuletynu. 

 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.06.2019

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.06.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy, parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. W poniedziałek przeżywamy uroczystość Św. Jana Chrzciciela, odpust  w parafii katedralnej. W katedrze Św. Janów o godz. 18.00 ks. bp Wiesław Śmigiel przewodniczył będzie Mszy św. odpustowej.
 3. Trwa oktawa Bożego ciała. Do czwartku w naszym kościele odbywać się będą procesje eucharystyczne. Zachęcamy do udziału dzieci sypiące kwiatki i wspólnoty parafialne.
 4. W czwartek  uroczystość NMP Nieustającej Pomocy Głównej Patronki Diecezji Toruńskiej. O godz. 15.00 rozpoczęcie modlitewnego czuwania w kościele Miłosierdzia Bożego na Koniuchach, następnie procesja z obrazem Matki Bożej na Bielany do kościoła św. Józefa i Msza św. o godz. 18.00.
 5. W piątek przeżywamy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje piątkowy post.
 6. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy w dni powszednie po Mszy św. o godz. 8.00 i o 17.30.
 7. W okresie wakacji  biuro parafialne czynne będzie w poniedziałek  od 9.00 – 9.30 oraz w czwartek od 17.00 – 17.30. Sprawy pilne można zgłaszać  w plebanii lub w zakrystii po Mszach św. Okazja do spowiedzi w dni powszednie w godz. 7.30 – 8.00 oraz 17.30 – 18.00.
 8. Wspólnota Nieustającego Różańca w dniach 31.08 – 1.09 br., zaprasza na pielgrzymkę do Loretto koło Warszawy, Niepokalanowa i Rybna. Koszt 250 zł. Szczegóły na plakacie w gablocie.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Niedziela. Na czas wakacji zawieszamy wydawanie parafialnego Biuletynu.

 

Procesja Bożego  Ciała 2019

Procesja Bożego  Ciała 2019

Jak co roku w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wzięliśmy udział w procesji ulicami naszej parafii, aby pokazać nasze przywiązanie do wiary w Jezusa Chrystusa i daru Eucharystii jaki nam pozostawił. Trasa przemarszu wiodła przez Ogrody Maryi, ulicę B. Głowackiego, Rejtana, P.C.K. i Podgórną. Udział ogromnej rzeszy wiernych cieszyła ducha i budziła nadzieję, że tak jak na procesji Bożego Ciała, będą manifestować swe przywiązanie do wiary i jej zasad w swoim życiu.

Małgorzata Woźniak

NIEDZIELA TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ  16.06.2019

NIEDZIELA TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ  16.06.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy, parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość Trójcy Najświętszej. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej na każdy dzień.
 2. W naszej parafii gościmy o. Marka Ochlaka misjonarza z Madagaskaru. Po Mszy św. można wesprzeć ofiarą pracę misyjną o. Marka
 3. W najbliższy czwartek 20 czerwca obchodzimy uroczystość Bożego Ciała. Msze św. w naszym kościele przed południem o godz. 7.00, 8.30, 10.00 i bezpośrednio po zakończeniu procesji o. 11.30. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 13.00 i 15.00. Po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszy procesja eucharystyczna ulicami naszej parafii do czterech ołtarzy. Pójdziemy  ulicami: Bartosza Głowackiego /od strony ogrodu/, Rejtana, Dekerta, PCK, Podgórna. Pierwszy i czwarty ołtarz zaplanowany został w ogrodach parafialnych. Bezpośrednio po zakończeniu procesji zostanie odprawiona Msza św. w kościele. Tak więc Msza św., którą mieliśmy sprawować o 11.30 może ulec kilku minutowemu przesunięciu. Niech udział w procesji będzie dla nas wszystkich szczególnym wyznaniem wiary w tajemnicę obecności Pana Jezusa w Eucharystii.
 4. W poniedziałek i wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie do kościoła dzieci, które chciałyby sypać kwiatki podczas procesji Bożego Ciała. Przy figurze św. Antoniego zostanie ustawiony koszyk do, którego można będzie wrzucać płatki kwiatków. Panowie, którzy chcieliby włączyć się w niesienie baldachimu podczas procesji, mogą zgłaszać się w zakrystii lub biurze parafialnym.
 5. Procesja Bożego Ciała pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Śmigla rozpocznie się Mszą św.  w katedrze św. Janów o godz. 9.00. Następnie ulicami starówki przejdzie procesja do parafii pw. Św. Katarzyny – kościół Garnizonowy.
 6. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy w dni powszednie po Mszy św. o godz. 8.00 i o 17.30 .
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Tygodnika Niedziela oraz parafialnego Biuletynu.

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  09.06.2019

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  09.06.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy, parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej.
 2. Dziękujemy za ofiary złożone na kolektę gospodarczą, wpłacane w imiennych kopertach i wpłacanych na konto parafialne. .
 3. Trwa miesiąc czerwiec. Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 17.30 w kościele.
 4. Dzisiaj odbędzie się w Toruniu Marsz dla Życia i Rodziny. O godz. 12.30 w toruńskiej Katedrze ks. bp Wiesław Śmigiel przewodniczył będzie Mszy św. Ok. 14.00 rozpocznie się Marsz ulicami Starówki.
 5. W dniach od 23  do 30 września zapraszamy na pielgrzymkę do Medjugorie i Chorwacji. Szczegółowy program na stronie internetowej oraz można otrzymać w zakrystii, gdzie również można się zapisać. Osoby, które wyraziły chęć wyjazdu proszone są o wpłacenie 1000 zł zaliczki na wyjazd, gdyż trzeba zarezerwować bilety lotnicze. Zaliczkę można wpłaci w zakrystii lub Biurze parafialnym.
 6. We wtorek 11 czerwca o godz. 18.00 ks. bp Andrzej Suski udzieli młodzieży uczęszczającej do Szkoły podstawowej nr 24 Sakramentu bierzmowania.
 7. W czwartek 13 czerwca przeżywamy Dzień Fatimski. Po Mszy św. o godz. 18.00 procesyjnie wyjdziemy do Ogrodu na nabożeństwo Fatimskie.  
 8. W przyszłą niedzielę gościć będziemy misjonarza z Madagaskaru o. Marka Ochlaka. Po Mszach św. będzie można złożyć ofiarę na misję.  
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy Tyg. Niedziela oraz nasz parafialny Biuletyn.
 NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  02.06.2019

 NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  02.06.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 1. Witamy i pozdrawiamy, parafian, gości i sympatyków naszej parafii na niedzielnej Eucharystii. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zwycięskiej.
 2. Przeżywamy dzisiaj Święto Dziękczynienia za Wielkich Pasterzy Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Po Mszach św. można złożyć ofiarę do puszki na budowę Świątyni Opatrzności Bożej, która jest wotum wdzięczności Bogu za opiekę nad naszym Narodem. Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.
 3. Trwa miesiąc czerwiec. Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy po Mszy św. o godz. 8.00 oraz o godz. 17.30 w kościele.
 4. W tym tygodniu przeżywamy I czwartek i piątek  miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 17.00 – 18.00.
 5. W przyszłą niedzielę 9 czerwca odbędzie się w Toruniu Marsz dla Życia i Rodziny. O godz. 12.30 w toruńskiej Katedrze ks. bp Wiesław Śmigiel przewodniczył będzie Mszy św. Ok. 14.00 rozpocznie się Marsz ulicami Starówki.
 6. W dniach od 23  do 30 września zapraszamy na pielgrzymkę do Medjugorie i Chorwacji. Szczegółowy program na stronie internetowej oraz można otrzymać w zakrystii, gdzie również można się zapisać.
 7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy Tyg. Niedziela oraz nasz parafialny Biuletyn.