Klub Seniora – Anno Domini 2007

Z inicjatywy ks. Mariusza Malinowskiego, na prośbę osób starszych i samotnych, przy naszej parafii powstał Klub Seniora. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 listopada 2006 roku, a więc w Święto Niepodległości, które upamiętniliśmy czytaniem wierszy, śpiewaniem pieśni patriotycznych i wspominkami z okresu wojny. W spotkaniu tym uczestniczyło 17 osób.

Od tamtej pory spotykamy się w co drugą sobotę w ciągu całego roku, z krótką przerwą na wakacyjny wypoczynek. Na każdym naszym spotkaniu staramy się zapewnić obecność kapłana, który rozpoczyna wspólne spędzanie czasu modlitwą, po której rozpoczynamy biesiadowanie (kawa, herbatka i słodkości nieco). Śpiewamy też pieśni i piosenki ze śpiewników, które przygotowała dla nas klubowiczka Ania, robimy anioły z masy solnej, bombki na choinkę, zdobimy wielkanocne jaja, wycinamy, lepimy, dekorujemy i dobrze się przy tym bawimy. Krysia ukazuje nam piękno naszej ziemi, uświetniając nasze spotkania opowiadaniem o swoich wędrówkach i pokazywaniem slajdów. Dzięki niej poznaliśmy bliżej postać naszego wybitnego kompozytora – Fryderyka Szopena.

2007 rok zaowocował kilkoma wydarzeniami, którymi pragniemy podzielić się z naszymi parafianami.

W styczniu gościliśmy w Domku Parafialnym grupę seniorów z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, którzy zaprezentowali, przygotowane przez siebie Jasełka. Dwukrotnie odwiedziła nas Pani Alicja Usowicz – Dyrektor Ośrodka, umilając nam czas nauką tańca i wspólnymi zabawami. Z inicjatywy Klubu udało się zorganizować i szczęśliwie pielgrzymować do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Oborach i do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (kłaniając się po drodze Matce Boskiej Częstochowskiej, Kalwaryjskiej i Wadowickiej). Przy okazji uczestnictwa we wprowadzeniu do Parafii p.w. Michała Archanioła w Linowie ks. Mirosława Kaźmierskiego, odwiedziliśmy Matkę Boską Cygańską w Rywałdzie.

Ks. Wojciech Wierzbicki uświetnił jedno z naszych spotkań śpiewem pieśni Stanisława Moniuszki, przy akompaniamencie Pani Bożeny Jankowskiej – naszego parafialnego nauczyciela śpiewu.

W sierpniu odwiedził nas gość niezwykły – co prawda torunianin, ale od ponad 20 lat misjonarz w dalekiej Zambii – Ojciec Pallotyn Józef Matyjek. Podzielił się z nami swoimi doświadczeniami, życiem w innej, dla nas odległej i egzotycznej rzeczywistości.

Na początku lata wybraliśmy się na zaproszenie Marysi i Bogdana Major na Barbarkę, gdzie spacerując dowiedzieliśmy się od Bogdana o historii tego miejsca, o teraźniejszości i planach na przyszłość. Po Mszy Św. i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, całą grupką ruszyliśmy do kawiarenki.

Ostatnim wydarzeniem tego roku były przygotowywane w szybkim tempie Jasełka, którymi chyba zdołaliśmy uświetnić spotkanie opłatkowe naszych parafialnych wspólnot i 5-lecie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Klubie Rubin.

Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się z nami od Pana Boga otrzymanymi talentami serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, tym zaś którym wydaje się, że nie otrzymali takich talentów, serdecznie zapraszamy do ich wspólnego z nami odkrycia.