Diecezjalne, misyjne spotkanie Wspólnot Żywego Różańca w  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie

Diecezjalne, misyjne spotkanie Wspólnot Żywego Różańca w  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie

19 października 2019 r., członkowie  Żywego Różańca naszej parafii, z duchowym przewodnikiem Księdzem Pawłem Wróblewskim podążyli na diecezjalne, misyjne spotkanie  Róż Różańcowych Żywego Różańca. W chełmińskiej farze p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wysłuchali relacji przedstawicieli zakonów misyjnych o polskich misjach na całym świecie. O swojej działalności opowiadali ojcowie redemptoryści i siostry nowicjuszki ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Na drugą część spotkania dotarły dzieci, które wcześniej gościli ojcowie pallotyni w parafii p.w. św. Józefa. Fara wypełniła się po brzegi i wszyscy mogli zobaczyć przedstawienie przygotowane przez dzieci z Parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim, którego tematem były misje. Następnie zgromadzeni w kościele pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Józef Szamocki, a koncelebrowało 40 księży. Na koniec Ksiądz Biskup pobłogosławił miłośników różańca i w radosnej atmosferze zakończyło się spotkanie misyjne Żywego Różańca w diecezji toruńskiej.  

Małgorzata Woźniak

Pielgrzymka Wspólnoty Nieustającego Różańca do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce i Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.

Pielgrzymka Wspólnoty Nieustającego Różańca do Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce i Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.

17 września o godz. 5.00 wyruszyliśmy na Podlasie. Naszym głównym celem było Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce.  Po drodze zajechaliśmy do Tykocina, gdzie zwiedziliśmy Wielką Synagogę i poznaliśmy tradycje wspólnoty żydowskiej- starszych braci w wierze. Poza tym poznaliśmy miejsca związane z historią Polski – pomnik Stefana Czarnieckiego  z 1763r., Pomnik Orła Białego – upamiętniający ustanowienie przez Augusta II w 1705r. najwyższego orderu Rzeczypospolitej, widzieliśmy zamek królewski króla Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego  Zygmunta Augusta, w którym, między innymi, umarł Janusz Radziwiłł podczas potopu szwedzkiego.

Około godz. 14.00 dotarliśmy do Kościoła pw. Świętego  Antoniego Padewskiego- miejsca Cudu Eucharystycznego w Sokółce. W sali pielgrzymów poznaliśmy historię cudu. Przed Najświętszym Sakramentem, wpatrzeni w cząstkę serca Jezusa Chrystusa,  modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego. Później,  w cichej modlitwie polecaliśmy Bogu Diecezję Toruńską, kapłanów, parafię oraz intencje własne i powierzone. Wieczorem uczestniczyliśmy  we Mszy Świętej, którą koncelebrował nasz duchowy przewodnik ksiądz Dawid Urbaniak.

Jeszcze tego samego dnia udaliśmy się do Świętej Wody – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.  Proboszcz Sanktuarium , ksiądz   Alfred,  poprowadził nas do groty Matki Bożej, gdzie odśpiewaliśmy Apel  Jasnogórski i zostawiliśmy , przywieziony z Torunia kamień intencyjny.  Następnie o godzinie 22.00 rozważaliśmy  Drogę Krzyżową i postawiliśmy pamiątkowy krzyż na Górze Krzyży.  Pełni duchowych przeżyć, w skupieniu udaliśmy się na spoczynek.
W niedzielę wzięliśmy udział we Mszy Świętej kończącej oktawę odpustu Święta Matki Bożej Bolesnej, którą również koncelebrował ksiądz Dawid.

Po  śniadaniu udaliśmy się do Supraśla, gdzie zwiedziliśmy przepiękną ekspozycję ikon
w Muzeum znajdującym się w dawnym pałacu archimandrytów położonym w kompleksie klasztornym Monasteru prawosławnego.  Następnie w Cerkwi  Jana Teologa uczestniczyliśmy
w koncercie przyklasztornego chóru cerkiewnego i zwiedziliśmy Monaster.

Głęboko uduchowieni i radośni,  wzbogacając podróż modlitwą i śpiewem wróciliśmy do domu.
Małgorzata Woźniak

Historia – CHÓR „CANTORES MARIAE”

Historia – CHÓR „CANTORES MARIAE”

Pod kierunkiem Alojzego Szymańskiego

Pierwszy chór w Parafii MBZ powstał w 1973 roku, z inicjatywy organisty Alojzego Szymańskiego i zakończył działalność w 1998 r. 1 grudnia 1996 roku odbyła się uroczystość 70-lecia pracy organistowskiej p. Alojzego, z udziałem bp. Andrzeja Suskiego, a w 1998 roku z okazji 90-lecia urodzin p. Szymańskiego w czasie Mszy św. w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dziękowano Bogu za jego ofiarną służbę Kościołowi, a także wspaniałe świadectwo życia i wiary. Tutaj godzi się wspomnieć słowa ks. Adama Ceynowy z homilii: „W osobie pana Alojzego odnajduję za każdym razem wszystko to, co dobrego można o człowieku powiedzieć. Zawsze do swej pracy przygotowany, zawsze obecny na czas. Przy tym niezmiernie delikatny i powiedzieć można dystyngowany we wszystkim co robi. Gdy rano widzę Jego nieco skuloną postać, wolno podążającą w kierunku kościoła, wiem, że wszystko jest na swoim miejscu”.

Już przed wojną zespoły śpiewacze prowadzone przez p. Szymańskiego zdobyły wiele wyróżnień w czasie konkursów organizowanych przez Pomorski Związek Kół Śpiewaczych. W swej pracy sporo miejsca poświęcał popularyzacji muzyki kościelnej; w tym celu gromadził na wspólnych występach chóry toruńskie. Koncerty odbywały się, nieraz z towarzyszeniem orkiestry, w różnych świątyniach naszego miasta, a także poza nim. Pan Szymański nie omijał utworów trudnych i wymagających wielkiego nakładu pracy, takich kompozytorów jak: Mozart, Handel, Szubert, Gruber, Gomółka, Gorczycki. Przez 10 lat kierował też świeckim chórem męskim „Dzwon”, który pod jego dyrekcją otrzymał wiele wyróżnień konkursowych. Jego praca na rzecz Kościoła została uhonorowana Medalem Papieskim „Benemerenti”, wręczonym w naszym kościele przez ordynariusza chełmińskiego, bp. Mariana Przykuckiego, który później także przyznał panu Alojzemu tytuł „Honorowego Organisty Diecezji Chełmińskiej” i  medal „Zasłużony dla Diecezji”.

Pod kierunkiem Bożeny Jankowskiej i ks. Wojciecha Wierzbickiego

Chór parafialny został założony ponownie w 2004 r. przez wikariusza parafii, ks. Wojciecha Wierzbickiego, z wykształcenia muzyka. Po roku zaprosił on do współpracy naszą parafiankę, Bożenę Jankowską, wieloletnią dyrygentkę Chóru Akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Chór liczył ok. 20 osób. W repertuarze były pieśni związane z poszczególnymi okresami roku liturgicznego, kanony z Taize, pieśni śpiewane z okazji uroczystości papieskich (Juliusza Łuciuka do słów Ojca św. Jana Pawła II O ziemio poska, Hymn Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI Nie lękajcie się, fragment oratorium Piotra Rubika Santo subito). Ks. Wojciech wykonywał partie solowe tenora, m.in. w pieśni Ave Maria Giulio Cacciniego, Panis Angelicus Cesara Francka. Mszom św. z udziałem chóru towarzyszył śpiew gregoriański w częściach stałych liturgii. Wszystkie „występy” wspomagali członkowie chóru akademickiego, wraz z towarzyszącym na organach Michałem Czaposkim. Owocna współpraca trwała do czasu mianowania ks. Wierzbickiego z dniem 1 lutego 2011 roku na proboszcza parafii Święte k/Łasina. Bożena Jankowska prowadziła chór, którego opiekunem oraz członkiem został ks. Mariusz Wojnowski, do wakacji 2012 roku.

Cantores Mariae – Śpiewacy Maryi

Chór pod kierunkiem Mateusza Płotkowskiego 

W październiku 2012 roku zaczął się nowy rozdział w historii chóru parafialnego. Po przejściu na emeryturę ks. prał. Stanisława Kardasza, proboszczem parafii został ks. kan. dr Dariusz Żurański, który na stanowisku organisty zatrudnił Mateusza Płotkowskiego. Młody dyrygent z  pasją i entuzjazmem zaczął organizować i prowadzić chór, w skład którego weszła część członków z poprzedniego zespołu. Obecnie trzygłosowy chór liczy ponad 30 śpiewaków, w tym 8 mężczyzn. Śpiew chóralny bardzo szybko zaczął rozbrzmiewać w czasie parafialnych Mszy Świętych. Śpiewano pieśni maryjne, adwentowe, bożonarodzeniowe, wielkopostne, wielkanocne. Utwory wykonywane są w większości a cappella, jednak w Wielką Sobotę radość Zmartwychwstania podkreślały takie instrumenty, jak gitara, bęben, grzechotki, tamburyn. Śpiew chóru towarzyszył liturgii w czasie całego Triduum Paschalnego, a jego soliści wykonywali wszystkie psalmy i uroczyste Alleluja. Chór uświetnia także wszelkie uroczystości w parafii MBZ, jak odpust parafialny, prymicję nowo wyświęconych kapłanów, którzy pełnili posługę diakonatu w naszej parafii, Mszę św. w uroczystość św. Cecylii. Chórzyści wraz z organistą, panem Mateuszem, spotykają się również przy wspólnym stole oraz śpiewie, np. na spotkaniu opłatkowym, w święto św. Cecylii, a także na zgrupowaniu chóru w Lipnicy. Między uczestnikami i Dyrygentem chóru panuje rodzinna, serdeczna atmosfera. Śpiew na chwałę Pana daje wielką radość jego wykonawcom, a próby zawsze rozpoczynają się i kończą modlitwą. Opiekunem chóru jest proboszcz parafii, ks. kan. dr Dariusz Żurański. Nazwa powstała z potrzeby wspólnoty chóru, który chcąc jeszcze bardziej zidentyfikować się z Patronką naszej parafii przyjął nazwę: Cantores Mriae.

Próby pod kierunkiem Mateusza Płotkowskiego odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki po Mszy św. wieczornej, o godz. 18.45.

Oprac. Maria Major

Urodziny Klubu Seniora

Urodziny Klubu Seniora

W sobotę 10-go listopada Klub Seniora obchodził wigilię swoich szóstych już urodzin. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., którą celebrował dla klubowiczów i sympatyków nasz nowy opiekun duchowy – ks. Dawid Urbaniak. W ciepłych słowach homilii zapewniał on o potrzebie brania dobrego przykładu życia przez dzieci i młodzież od osób starszych oraz o wielkim wkładzie, jakie wnoszą starsi ludzie w budowę nowego, lepszego życia na ziemi w komunii z Panem Bogiem i z innymi ludźmi.

Piękną oprawę muzyczną Eucharystii zapewniły dziewczęta udzielające się od lat w scholi parafialnej – Michalina, Martyna, Natalia i Patrycja , śpiewające przy udziale i akompaniamencie gitarowym założycielki scholi – Karoliny.

Po Eucharystii przeszliśmy na poczęstunek do salki w Domu Parafialnym, gdzie dołączyli do nas wszyscy kapłani posługujący w naszej parafii. Po krótkim przywitaniu i podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia, nastąpiła część biesiadno-wspomnieniowa. Rozpoczęliśmy od tortu, a zastawione wszelkim, przyniesionym przez nas dobrem stoły, zachęcały do częstowania się.

Podczas krótkiej prezentacji multimedialnej przypomnieliśmy sobie, co robiliśmy przez sześć lat działania naszej małej wspólnoty. Spotkania, wycieczki, pielgrzymki, przygotowywane wspólnie jasełka, misteria i inne ważne wydarzenia parafialne skupiają nas w naszym kościele i wokół spraw, którymi żyjemy jako chrześcijanie i Polacy, a więc wzorem Pana Jezusa, ludzie otwarci na otaczający nas świat i na siebie nawzajem.

Nawiązując do święta Niepodległości Polski włączyliśmy w to nasze spotkanie pieśni patriotyczne, przygotowane na ten dzień przez Marysię i Bogdana Major. Bogdan opowiadał o okolicznościach powstawania poszczególnych pieśni i o ich autorach, a następnie wszyscy śpiewaliśmy je. Wspaniałe basy i tenory naszych księży sprawiały, że pieśni niosły się echem po okolicy. Znajome dźwięki sprowadziły do nas ks. Prałata, który pomimo niedogodności, związanych z przebytym rano zabiegiem, postanowił do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, dotyczącą armii gen. Andersa i przełamania oporu Niemców przez siły alianckie pod Monte Cassino.

Niepowtarzalna atmosfera święta Klubu Seniora na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy wszystkim kapłanom i przyjaciołom za obecność wśród nas w tym szczególnym dniu.

Wiesława

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca

W parafii Matki Boskiej Zwycięskiej.

Czym jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą Ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii. (więcej…)

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas

Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym nie tylko słowem, lecz także czynami miłości (Mt 4,23-24). Jezus domagał się czynów miłości od swoich naśladowców.

W naszej parafii rozpoczął działalność Parafialny Zespół Caritas. Asystentem Kościelnym jest ks. Łukasz Snopek a odpowiedzialną pani Krystyna Kujawa. Was wszystkich chcemy włączyć do współpracy w tym ogromnym dziele dla dobra wielu, którzy potrzebują pomocy.

Szczególną troską chcemy otoczyć:

 • najpierw osoby chore, samotne, dzieci niepełnosprawne z naszej parafii
 • rodziny wielodzietne potrzebujące pomocy, kobiety ciężarne, samotne matki
 • dzieci i młodzież potrzebującą pomocy w nauce.

Pierwszą sprawą do której się przygotowujemy to wzajemna pomoc. W każdą III środę miesiąca w godz. 16.00-18.00 w Domu parafialnym członkowie Parafialnej Caritas czekają na chcących pomagać i wspierać nas, jak i tych, którzy takiej pomocy potrzebują.

W gazetce parafialnej Nasza wspólnota chcemy zamieścić rubrykę CHCĘ TO WYDAĆ dla osób, które ze swoich domów pragną się pozbyć działającego jeszcze sprzętu AGD, mebli, czy innych rzeczy. Po zgłoszeniu na dyżurze lub pod numerem telefonu, czynnym w czasie trwania dyżuru 506913671, informacja o danej rzeczy zostanie zamieszczona w tej rubryce (bez podawania osobistych danych). Kto będzie chciał taką rzecz otrzymać będzie musiał zgłosić się na dyżur lub zadzwonić do osoby dyżurującej.

Kolejną inicjatywą skierowaną tym razem do dzieci z klas IV-VI podstawówki i nieco starszych jest powołanie klubu KORKI. Nie jest to klub sportowy a raczej naukowy. Chcemy bezpłatnie pomagać dzieciom i młodzieży w nauce. Mamy już kilku speców, od języka angielskiego i polskiego a także od matematyki. Szukamy chcących pomóc fizyków, chemików, biologów, geografów i jeszcze jednego polonistę. Zwracamy się przede wszystkim do starych belfrów ale i osób, które po prostu mogą pomóc bo mają takie zamiłowania.

Czy ktoś słyszał o półkoloniach dla dzieci i młodzieży? Chcemy je zorganizować w ferie zimowe. Potrzeba sponsorów, tak jak do pozostałej działalności. Jeśli nie możesz uczyć albo posługiwać chorym a chcesz pomóc to wesprzyj to dzieło złotówką, którą przyjmą od Ciebie i wskażą cel członkowie Caritas podczas dyżurów w Biurze.

Wiele jest jeszcze planów do realizacji. Mamy nadzieję, że choć niektóre uda się zrealizować. Będzie to możliwe również dzięki Wam, tym wszystkim, którzy zechcą się zaangażować. Zapewniamy – pracy dla każdego wystarczy. Caritas parafialna czeka na Ciebie, starszy i młody człowieku.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Koło przy parafii Matki Boskiej Zwycięskiej

Data powstania Koła: 9 października 1994
Asystent Kościelny: ks. Mariusz Wojnowski
Ilość członków: 17

Najważniejsze obszary działalności:

 • Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Zespole Szkół nr 24 dla ok. dla 20 uczniów. Od początku, tj. dziesiąty rok pracę w świetlicy koordynuje Ewa Kierel.
 • Dożywianie dzieci z rodzin potrzebujących pomocy materialnej – ok. 20 dzieci codziennie w okresie roku szkolnego.
 • Finansowanie dwutygodniowych zimowisk w okresie ferii dla ok. 10 dzieci.
 • Organizowanie autokarowych pielgrzymek do sanktuariów.
 • Wspomaganie żywnościowe rodzin, które takiej pomocy potrzebują w okresach przedświątecznych – ok. 50 paczek.
 • Aktualny skład Zarządu Koła:
  • Tadeusz Kierel – prezes
  • Ryszard Konopnicki – z-ca prezesa
  • Ewa Kierel – sekretarz
  • Longina Konpnicka – skarbnik.
Klub Seniora ma już 2 lata

Klub Seniora ma już 2 lata

Uwaga! Uwaga! Mamy przyjemność poinformować drogich Parafian, że dziecko naszej parafii, ochrzczone jako Klub Seniora, 11 listopada tego roku skończyło dwa latka. Maluch ma się dobrze, rozwija się prawidłowo, niewielkie infekcje ustąpiły. Dziecko jest radosne, pełne energii i bardzo towarzyskie… A co spowodowało tak dobry jego rozwój?

W roku 2008, który już niedługo przejdzie do historii, stanie się wspomnieniem, pozostajemy pod opieką ks. Mariusza Malinowskiego. Jednak wszyscy księża wikariusze, posługujący w naszej parafii często i chętnie darzą nas swoją obecnością, za co serdecznie dziękujemy.
(więcej…)